Om vi får obalans mellan mängden histamin i blodet och kroppens förmåga att bryta ned histamin uppstår det vi kallar för Histaminintolerans. Eftersom histaminet via blodet finns i många av kroppens organ och vävnader så får vi histaminreaktioner på så många ställen. I de följande avsnitten går vi igenom de vanligaste områdena.