Laser är ljus, och ljus är energi. Laserenergin som tillförs till kroppens celler ger dem kraft till självläkning så att främmande ämnen oskadliggörs mer effektivt.

Vi kan ge laserbehandling lokalt på områden som är mer utsatta för inflammation med svullnad och värk. Vi kan också ge laserbehandling systemiskt på hela kroppen, då vi fokuserar särskilt på vitala organ och större blodkärl. Kliniska studier visar att histaminpåslaget sänks vid laserbehandling.

Vi använder också laserbehandling för att få i gång lymfflödet, som ett sätt att ytterligare stötta immunförsvaret och därigenom reducera histaminpåslag. Ofta ser vi förbättringar direkt efter en laserbehandling, i form av minskad smärta och rodnad.