Autoimmuna sjukdomar

En autoimmun sjukdom är långvarig, den omfattar immunsystemet, och den framkallar en systemisk inflammation så att histamin frisätts i kroppen. Förutom de typiska symptomen ger histaminet allmänna symtom som nässelutslag, symtom från mage och tarm, huvudvärk eller trötthet.

Hashimotos sjukdom är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i sköldkörteln.

Reumatoid artrit är en autoimmun sjukdom som orsakar inflammation i lederna.

Hormoner

Hormoner kan påverka frisättning av histamin på olika sätt. Kvinnor blir ofta påverkade i olika faser i sin menstruationscykel samt vid klimakteriet. Östrogen och Progesteron påverkar histamin i allra högsta grad och det är därför som vi i perioder kan behöva ta lite extra hänsyn till histaminet för att inte få ett överskott och reaktioner. Om vi inte kan bryta ner östrogen på rätt sätt kan vi få ökade besvär som PMS, mensvärk och endometrios och även ökad risk för bröstcancer.

P-piller och hormonspiraler som innehåller syntetiska hormoner kan påverka tarmarnas mikrobiom och öka genomsläppligheten i tarmarnas slemhinna. Om tarmarna släpper igenom främmande partiklar och mikroorganismer svarar immunförsvaret med en reaktion som innehåller histamin.

Det är viktigt att notera att det finns olika typer av hormonella preventivmedel och att effekterna på mikrobiomet kan variera beroende på vilken typ av preventivmedel som används och individuella skillnader.

Genetisk känslighet

Här kommer vi till vårt familjearv, den genetiska faktorn eller känsligheten. Vi kan ofta se dessa utmaningar i immunförsvar hos flera individer i en och samma familj, även om det tar sig i lite olika uttryck hos var och en.

Den genetiska sammansättningen påverkar hur en individ reagerar på olika stimuli, inklusive histamin. Vissa gener påverkar produktionen av enzymer som bryter ner histamin i kroppen, medan andra gener gör det svårare för kroppen att hantera histamin. Om arvet gett en ökad genetisk känslighet för dessa funktioner ökar risken för histaminrelaterade symtom.

Prata gärna med familj och släkt om hur de upplever histaminrelaterade symptom, och om de äldre minns ifall någon tidigare i släkten har haft liknande problem. Det kan finnas mycket att lära och ni kan kanske få större förståelse för varandra och för era egna symptom.

Näringsbrist

Näringsbrist eller obalans kan leda till att immunförsvaret inte fungerar optimalt. Immunförsvaret är ett intrikat och känsligt system, som är känsligt för störningar. Även en mindre obalans i kroppens mineralbalans kan därför påverka immunsystemet så att det fungerar sämre. Det kan bli mindre effektivt och känsligt i sin förmåga att upptäcka hot, men det kan även gå åt andra hållet så att det reagerar i onödan eller obefogat starkt.

Av den anledningen vill vi inte ha obalanser i mineralfördelningen i kroppens näringsdepåer. Därför rekommenderar vi ofta en hårmineralanalys när vi hjälper våra klienter i behandling av olika besvär. Detta är minst lika viktigt vid histaminöverkänslighet, då en obalans kan ställa till med mycket. Det behövs mineraler i rätt mängd och sammansättning för att bygga upp de enzymer som ska reglera histaminnivåerna.

Miljö

Den miljö vi lever i kan göra att vårt immunförsvar överbelastas. Mögel är verkligen en av de allra värsta bovarna, och det kan finnas mögel i princip överallt.

Belastning kan också komma från bland annat avgaser, bekämpningsmedel, toxisk belastning från arbetsplatsen eller hemmet. Vi omger oss dagligen med främmande och skadliga ämnen i våra kläder, möbler, hårfärgning, nagellack, hudvård och så vidare.

Stress

Okontrollerad stress påverkar oss mycket, faktiskt mycket mer än vad man kan tänka sig. Det är en väldig vanlig belastning på vårt immunförsvar, och därmed en vanlig källa till histaminpåslag. Vi kan faktiskt göra mycket med små medel för att hjälpa oss själva.

Det handlar om att reducera källan till stress, att skapa en känsla av kontroll över situationen, att hantera reaktionen på stressen och att skapa återkommande möjlighet att bearbeta stressen.