Kosten är en stor källa till histamin, och därför är det både viktigt och effektivt att arbeta med förändringar kring kosten för att reducera histaminbesvär. Det arbetet kan se ut på många olika sätt. Här går vi in på de vanligaste delarna.

Måltidsfrekvens –NÄR du äter

VAD du äter är viktigt, men NÄR du äter är också viktigt. Det handlar om att tarmen får vila när du inte äter. att kroppen får tarmvila. Det är viktigt för att läka en tarm att tarmen inte hela tiden behöver jobba med att hantera mat.

Ett ganska enkelt sätt att ge tarmen mer vila för läkning är att sluta äta minst 3 timmar innan du går och lägger dig. Du får då en längre fasta under natten, då tarmen kan vila och kroppen får en period av läkning. En bra bonus är att sömnen brukar få bättre kvalitet då det inte blir en hormonkonflikt mellan att vara vaken och sova.

Om du vill gå ett steg längre kan du prova på en periodisk fasta, då du koncentrerar dygnets intag av föda till en mindre del av dygnet. Du dricker vatten, te eller kaffe som vanligt.

Till exempel betyder en 8/16 fasta att du äter under 8 timmar och har uppehåll under resterande 16 timmar av dygnets 24 timmar. Kanske kan du börja med 12/12, och sedan testa med 4/20 eller till och med göra ett helt dygns fasta. Den längre fastan ger kroppen en slags storstädning. Det stärker till exempel immunförsvaret, och det kan vara en bra metod att återhämta sig efter ett kraftigare påslag av histamin.

FODMAP

En stor del i behandlingen av histaminintolerans handlar om kosthållningen. Du kanske stött på något som kallas FODMAP. FODMAP står för Fermentable Oligosaccharides, Disaccharides, Monosaccharides, and Polyols, vilket är en grupp kolhydrater som är svårsmälta och kan orsaka gasbildning, uppblåsthet, buksmärta och andra symtom hos personer med känslig mage och tarm.

FODMAP-kosten innebär att man undviker matvaror som innehåller höga nivåer av dessa kolhydrater och istället väljer matvaror med lägre nivåer av FODMAPs. Kosten används ofta som en behandling vid IBS (Irritable Bowel Syndrome) och andra mag- och tarmproblem.

En kosthållning enligt FODMAP kan i början kännas skön, men den kan i förlängningen bidra till problemen vid histaminintolerans. FODMAP kosten har lågt fiberinnehåll, och det behövs fibrer för en hälsosam tarmflora.

Dysbios och Läckande tarm

Tarmfloran spelar en viktig roll i immunförsvaret och kan påverka frisättningen av histamin och andra inflammatoriska ämnen. En obalans i tarmfloran kan leda till att vissa bakteriestammar ökar produktionen av histamin, samtidigt som de kan minska produktionen av andra ämnen som behövs för att bryta ner histamin.

Dysbios är en benämning på ett tillstånd med obalans i tarmfloran. Det finns forskning som visar att en dysbios leder till en ökad permeabilitet i tarmen, vilket betyder att man har en ökad genomsläpplighet genom tarmväggen och ut till blodet och bukhålan. Det är ett tillstånd som heter läckande tarm, och det anses vara en viktig bidragande faktor till utvecklingen av histaminintolerans.

Läckande tarm kan leda till att stora molekyler och gifter läcker ut i blodet och aktiverar immunsystemet. Detta kan leda till ökad inflammation och histaminfrisättning, vilket kan förvärra symtomen vid histaminöverkänslighet.

Genom att återställa balansen i tarmfloran och förbättra tarmens hälsa kan man minska inflammationen och förbättra symptomen vid histaminintolerans. Detta kan uppnås genom att ta kosttillskott med probiotika, äta en hälsosam kost som är rik på fiber och låg i histamin och andra inflammatoriska ämnen, och genom att undvika livsmedel som man har intolerans mot.