Histamin i sig är inte något farligt, och det är inte något som vi ska undvika till varje pris. Faktum är att histamin finns i nästan allt vi äter, vår egen kropp producerar hela tiden histamin, och vi har alltid histamin i blodet.

Det vanligaste sammanhanget då det talas om histamin är i samband med allergiska reaktioner. Histamin är den signalsubstans som ger reaktion vid allergi typ 1 IgE. Histaminet är dock betydligt mer komplext än så. Det behöver inte finnas en allergi för att vi ska få problem med histaminet, och det är inte så att livet vore enklare om vi inte hade histamin.

Ofta talas det om histaminintolerans, HIT, vilket låter som att man inte tål histamin över huvud taget. Det är egentligen inte så det ligger till. Det som vanligtvis är fallet är att man har en otillräcklig förmåga att bryta ned den mängd histamin som finns i kroppen, och det är då det blir problem.