När du läser på om Histaminöverkänslighet stöter du snart på något som heter Mastceller, och kanske hittar du även artiklar om Mastcellaktiveringssyndrom som brukar förkortas MCAS. Det är ett liknande tillstånd som Histaminöverkänslighet, men lite annorlunda beskrivet.

Mycket är lika mellan MCAS och Histaminöverkänslighet, med liknande symptom, delvis liknande bakomliggande mekanismer, och till stor del liknande behandling. MCAS innebär att kroppen släpper ut fler ämnen, inte bara histamin, och då måste vi arbeta lite bredare.

Mastcellaktiveringssyndrom (MCAS) är ett tillstånd som liknar histaminöverkänslighet, med flera organsystem påverkade. Hud, mag-tarmkanal, andningsvägar, hjärta och kärl samt nervsystemet. Minst två organsystem ska vara påverkade innan man börjar tänka MCAS. Symtomen varierar mycket från person till person och kan vara milda till svåra.

Det är också möjligt och ganska vanligt att ha både MCAS och HIT samtidigt. Men det är inte alltid fallet, och det är viktigt att notera att det inte alltid är histaminet som är det ämne som utlöser symtomen, utan det kan vara något av de tusentals andra ämnen som finns i mastcellerna. Här är några andra exempel:

  • Prostaglandiner: Dessa är ämnen som kan framkalla smärta, inflammation och feber, och de kan också påverka blodtrycket och blodkoagulationen.
  • Tryptas: Detta är ett enzym som kan bryta ner proteiner och som också kan påverka blodkärl och nerver.
  • Cytokiner: Dessa är proteiner som används för kommunikation mellan celler i kroppen och kan påverka inflammation, immunförsvar och många andra funktioner i kroppen.

Alla dessa ämnen och flera andra kan påverka en person med MCAS på olika sätt beroende på vilka organ och system som påverkas. Ungefär 20% av personer med HIT har också MCAS. De kommer inte att svara helt på att begränsa histamin i sin kost och använda naturliga antihistaminer utan behöver också fokusera mastcellstabiliserande tillskott. Om du misstänker MCAS så kommer du behöva använda flera verktyg för läkning.