Ofta talas det om histaminintolerans, HIT, vilket låter som att man inte tål histamin över huvud taget. Det är egentligen inte så det ligger till. Det som vanligtvis är fallet är att man har en otillräcklig förmåga att bryta ned den mängd histamin som finns i kroppen. Med det sagt vill vi ge en översikt över det som kallas för histaminintolerans, och vi berättar även om hur vi behandlar det i sin orsak.

Du som är intresserad av att läsa om vad du själv kan göra för att minska histaminpåslag hittar mer information i vår artikel Histaminintolerans Del 2. I artikeln Histaminintolerans Del 3 ger vi en översikt över de delar som ingår när vi behandlar klienter med histaminbesvär. Om du vill börja med mer allmän information om inflammation är vår temasida bra, där ser du mer om hur vi på Turkos har en funktionsmedicinsk syn på kroppens förmåga till läkning.

Du är varmt välkommen att boka en rådgivning hos oss för att få personlig hjälp med histaminintolerans. Titta gärna i produktkategori Inflammation och Värk för att se ett utvalt sortiment av lämpliga tillskott.

Antingen är tillförseln av histamin för hög, eller är kroppens förmåga att bryta ned histaminet för låg.

Vad är histamin?

Det vanligaste sammanhanget då det talas om histamin är i samband med allergiska reaktioner. Histamin är den signalsubstans som ger reaktionen vid allergi typ 1 IgE. Histaminet är dock betydligt mer komplext än så. Det behöver inte finnas en allergi för att vi ska få problem med histaminet, och det är inte så att livet vore enklare om vi inte hade histamin.

Vanliga symptom på histaminintolerans:
 • Det kan kännas som att det kliar i munnen, en del talar om att det brinner i munnen.
 • Det kan rinna i näsan.
 • Ofta kan det synas som en rodnad i ansiktet, på halsen och fram på bröstet.
 • Det är vanligt med svullnad med ansamlad vätska.
 • Vid kraftigare reaktion känns hela kroppen varm.

 

Histamin i sig är inte något farligt, och det är inte något som vi ska undvika till varje pris. Faktum är att histamin finns i nästan allt vi äter, vår egen kropp producerar hela tiden histamin, och vi har alltid histamin i blodet. Histamin räknas till biogena aminer och fyller flera viktiga funktioner i kroppen, främst inom tre områden.

 

 • I immunförsvaret finns histamin med och styr inflammationsprocesser. När immunförsvaret aktiverats frisätts histamin ur speciella mastceller i blodet. Histaminet tas då upp av histaminreceptor HR1 i glatt muskulatur; blodkärl, luftstrupe och mage-tarm. Detta ger en ökad genomsläpplighet, vilket leder till ökad blodtillförsel och därmed en ökad mängd vita blodkroppar som kan bekämpa främmande inkräktare som till exempel virus. En annan effekt av den ökade blodtillförseln är rodnad och svullnad.
 • I matsmältningen regleras produktion av saltsyra i magsäcken av histaminreceptor HR2. Många gånger så är det för mycket histamin som gör att vi får sveda i magsäcken.

 

 •  I det centrala nervsystemet finns histaminreceptor HR3 bland annat med och reglerar sömn/ vakenhet, inlärning och minne samt hormoner. Detta kan bli väldigt påtagligt i förklimakteriet och klimakteriet, men kan även märkas under vår menscykel. Det är inte bara kvinnor som kan reagera på obalans i histamin, men det är vanligare för kvinnor än för män.

 

Framför allt det första området är en signal på att histaminregleringen i immunförsvaret krånglar. Det blir mycket tydligt när immunförsvaret aktiveras och frisätter histamin som ger svullnad och rodnad.

Här ska vi gå in på de två huvudsakliga sidorna av histaminintolerans. Det kan mycket väl vara en kombination av högt intag och låg nedbrytlingsförmåga som gör att det blir ett problem.

För hög tillförsel av histamin

Om kosten består av en större del mat och dryck som innehåller mycket histamin leder det till reaktion. Denna typ av reaktion brukar för de flesta gå att reglera genom att helt eller delvis undvika den mat och dryck som framkallar reaktionen.

Det finns mer eller mindre histamin i alla livsmedel. En del har låga halter, medan andra har höga halter. Generellt är jästa och lagrade livsmedel rika på histamin. Alkoholhaltiga drycker innehåller ofta höga mängder histamin, likaså mjölk. Andra kända histaminrika livsmedel är fisk och skaldjur, samt charkvaror som korv, bacon och liknande.

Om symptomen på histaminintolerans är tillfälliga kan det räcka att lära sig vilka födoämnen som ger reaktion, och sedan undvika dessa (eller att välja att ta konsekvensen vid enstaka tillfällen).

Vid upprepade eller långvariga symptom bör det undersökas vidare för att se om det endast är kostvanorna eller om det finns ytterligare orsaker bakom histaminpåslaget.

Histaminpåslag

Det finns även andra orsaker till ökad histaminproduktion, förutom att det kan vara en reaktion på mat eller dryck. Immunförsvaret aktiveras av alla typer av hot.

 • Kronisk inflammation, av orsaker relaterat exempelvis till infektion av virus, bakterier och andra parasiter, till allergi och intolerans, eller till annan sjukdom.

 

 • Akut inflammation, till exempel av sår i huden, eller skador i muskler, senor och skelett, eller infektion.

 

 • Stress och oro är en viktig orsak till ett aktiverat immunsystem som inte ska underskattas. Alla typer av stressfaktorer möts av immunförsvaret med bland annat en ökad utsöndring av histamin.

 • Mögel och kvalster och främmande partiklar och gaser i boendemiljön eller på arbetsplatsen kan reta immunförsvaret och utlösa histaminpåslag.

För låg förmåga att bryta ner histamin

Det är meningen att histamin ska bildas och brytas ned hela tiden i vår kropp. Om kroppens förmåga att bryta ner histaminet inte räcker till får vi problem. Då kan vi behöva gå in och stötta nedbrytningsförmågan, och eventuellt reducera frisättningen av histamin. Tillskott av Vitamin B6, biotillgängligt Vitamin C och Magnesium bidrar till att stärka mastceller, vilket minskar histaminbesvären. Därutöver kan det vara intressant att lägga till följande:

DAO – Diaminoxidas

Histamin bryts ned med ett enzym som heter Diaminoxidas, förkortat DAO, som finns naturligt i kroppen. Om du har för lite av DAO kommer du därmed att ha svårt att bryta ned histamin. Då blir nivåerna av histamin för höga och du börjar få symptom på histaminintolerans.

En del människor, kanske 2-20%, har en genetik som ger otillräcklig produktion av DAO. För övriga med histaminproblematik finns en långvarig inflammation närvarande som har förbrukat allt tillgängligt DAO. Då är kosttillskott som tillför och stödjer DAO en viktig del i behandlingen.

Quercetin

Ett av de mest intressanta kosttillskotten för att hantera histamin är Quercetin. Det är en bioflavonid som förekommer i många vegetabiliska näringsämnen, ofta i skalet. Färgen är gul så det ger en indikation på var de rikaste källorna är, men det finns även quercetin i gröna, röda och blå bär, frukter och grönsaker.

Det fina med Quercetin är att det är effektivt vid behandling av histaminbesvär. Quercetin stänger av histaminreceptor HR1 som ska koppla på reaktionen med svullnad och rodnad. Det ger också en avslappnande effekt på luftröret, vilket underlättar andningen. Quercertin har även en mera långsiktig effekt genom en stabiliserande verkan på de mastceller som ska utsöndra histamin.

Lymfcirkulation

Den svullnad som kommer av en histaminreaktion behöver dämpas, och det är framför allt lymfsystemet som står för den uppgiften. Av inflammationen bildas slaggprodukter som förs bort i lymfvätskan för nedbrytning. Den ökade belastningen på lymfsystemet innebär ofta att flödet stannar upp, och då kan den stillastående lymfvätskan orsaka ytterligare inflammation. Det i sin tur ger då mer utsöndring av histamin, och vi får en negativ spiral.

För att bryta den onda cirkeln och i stället skapa förutsättningar för läkning är ett förbättrat lymfflöde önskvärt. Det finns mycket vi kan göra för att få ett ökat lymfflöde och ett stärkt lymfsystem. Det främsta verktyget är Manuellt Lymfdränage enligt Dr. Vodder, en metod med manuell lymfmassage enligt ett beprövat mönster. Lymfdränaget hos terapeut kan med fördel kompletteras med hembehandling genom daglig lymfmassage och med lymfrörelser och lymfstimulerande tillskott.