Här på Turkos har vi god erfarenhet av att behandla och åtgärda histaminintolerans. Den här artikeln ger ett generellt exempel på de delar vi tittar på och behandlar för att få en långsiktigt hållbar histaminnivå.

Läs gärna vår artikel om Histaminintolerans Del 1 för att få mer information om histamin och om hur histaminet fungerar i immunförsvaret och påverkar vår kropp.

Om du vill få tips på saker du kan göra från och med i dag för att på egen hand minska på ditt histaminpåslag så rekommenderar vi att du läser vår artikel om Histaminintolerans Del 2.

Inflammation Ansikte Hud

För att få en långsiktig kontroll på en histaminproblematik måste vi identifiera vad som orsakar en långvarig inflammation, och sedan ta bort eller minska den. Den tjänst du bokar för att få hjälp med detta är vår Rådgivning som vi ger både i kliniken och på distans. I den tjänsten gör vi en livsstilskartläggning som vi vid behov kompletterar med någon eller några av våra funktionsmedicinska verktyg Hårmineralanalys, Födoämnesintoleransprov och Histaminprov (DAO) samt eventuellt Gentest med disposition för DAO produktion.

Vi behandlar inflammationen och den svullnad den orsakat med lymfdränage behandling och lymfstödjande aktiviteter och med inflammationsdämpande kosttillskott.

Här är några delar att jobba med för en långsiktigt hållbar histaminnivå:
  • Lägg om till en låghistaminkost
  • Tillskott som stödjer nedbrytning av histamin
  • Reducera och hantera stress
  • Se över boendemiljö och arbetsplats med avseende på bland annat mögel
  • Minska kronisk inflammation i mage och tarm (SIBO, läckande tarm, parasiter, födoämnesintolerans)
  • Läka ut långvarig infektion
  • Lymfdränage behandling

 

Vi rekommenderar dessa tillskott vid histaminintolerans:

Kosttillskott för specifika ändamål ska alltid ordineras individuellt, av kompetent läkare eller terapeut. Dessa är några exempel på vad som brukar kunna ingå i sådan rekommendation.


Quercetin
C vitamin Liposomalt
Magnesium Liposomalt
Vitamin B6
DAO enzym

Det finns även andra viktiga tillskott som är vanliga att vi rekommenderar som till exempel nt factor, omega 3, D3+K2 probiotika som tex GutMagnific Vissa probiotiska bakterier har förmågan att producera histamin. För personer som är känsliga för histamin eller som har en mastcellsrelaterad sjukdom är det viktigt att vara försiktig vid valet av probiotika. Detta är ett säkert val.