Här på Turkos har vi god erfarenhet av att behandla och åtgärda histaminintolerans. Den här artikeln ger ett generellt exempel på de delar vi tittar på och behandlar för att få en långsiktigt hållbar histaminnivå.

Läs gärna vår artikel om Histaminintolerans Del 1 för att få mer information om histamin och om hur histaminet fungerar i immunförsvaret och påverkar vår kropp.

Om du vill få tips på saker du kan göra från och med i dag för att på egen hand minska på ditt histaminpåslag så rekommenderar vi att du läser vår artikel om Histaminintolerans Del 2.

Lär dig hantera Histamin

Vi har skapat en kurs som heter Förstå och Hantera ditt Histamin, den vill vi verkligen uppmana dig att gå! Den ger dig den kunskap och de verktyg du behöver för att få kontroll på din histaminnivå. Kursen är uppbyggd så att den passar alla, oavsett nivå av besvär och ambition eller förkunskaper. Du kan välja att gå kursen och använda verktygen på egen hand och få bra resultat, och du kan välja att använda den som bas för att få ut ännu mer av den hjälp vi ger i våra rådgivningar och behandlingar.

Inflammation Ansikte Hud

Funktionsmedicinsk behandling av histaminbesvär hos Turkos

När vi får hjälpa en klient att bli fri från histaminbesvär så jobbar vi brett med flera olika metoder. Det är ju alltid så vi gör på Turkos, efterom vi vet av erfarenhet att det ger bäst och mest hållbart resultat. Givetvis anpassar vi våra rekommandationer och insatser helt till klientens situation och önskningar. Här är ett exempel på hur vi resonerar kring histaminbesvären.

För att få en långsiktig kontroll på en histaminproblematik måste vi identifiera vad som orsakar en långvarig inflammation, och sedan ta bort eller minska den. Den tjänst du bokar för att få hjälp med detta är vår Rådgivning som vi ger både i kliniken och på distans. I den tjänsten gör vi en livsstilskartläggning som vi vid behov kompletterar med någon eller några av våra funktionsmedicinska verktyg Hårmineralanalys, Födoämnesintoleransprov och Histaminprov (DAO) samt eventuellt Gentest med disposition för DAO produktion.

Vi behandlar inflammationen och den svullnad den orsakat med lymfdränage behandling och lymfstödjande aktiviteter och med inflammationsdämpande kosttillskott.

Det finns i princip alltid en bakomliggande orsak till inflammationen, en källa som driver på retningen av immunförsvaret. Det kan vara fler än en källa, som sammantaget ger en hög belastning. Parallellt med arbetet att stärka kroppen för att hantera histaminbelastningen bör man därför jobba med att reducera de bakomliggande orsakerna till inflammation och histaminpåslag.

Här är några delar att jobba med för en långsiktigt hållbar histaminnivå:
  • Lägg om till en låghistaminkost
  • Tillskott som stödjer nedbrytning av histamin
  • Reducera och hantera stress
  • Se över boendemiljö och arbetsplats med avseende på bland annat mögel
  • Minska kronisk inflammation i mage och tarm (SIBO, läckande tarm, parasiter, födoämnesintolerans)
  • Läka ut långvarig infektion
  • Lymfdränage behandling

 

Vi rekommenderar dessa tillskott vid histaminintolerans:

Kosttillskott för specifika ändamål ska alltid ordineras individuellt, av kompetent läkare eller terapeut. Dessa är några exempel på vad som brukar kunna ingå i sådan rekommendation.


Quercetin
C vitamin Liposomalt
Magnesium Liposomalt
Vitamin B6
DAO enzym

Det finns även andra viktiga tillskott som är vanliga att vi rekommenderar som till exempel NT Factor, omega 3, D3+K2 probiotika som tex NDS Panda-1. Vissa probiotiska bakterier har förmågan att producera histamin. För personer som är känsliga för histamin eller som har en mastcellsrelaterad sjukdom är det viktigt att vara försiktig vid valet av probiotika. Detta är ett säkert val.