Funktionsmedicinska Analyser

Funktionsmedicinska Analyser hos Turkos Klinik i Östersund och på distans:

Vi samarbetar med flera laboratorier för att få utfört avancerade funktionsmedicinska analyser. Det betyder att vi kan erbjuda ett stort antal olika tester för att utreda grunden till bristande hälsa och välmående. Listan här ovan är endast ett mindre urval. Kontakta oss för att diskutera det prov du är intresserad av, eller rättare sagt för att få tips om vad som kan vara värdefullt för dig att mäta.

Vi erbjuder utförliga rådgivningar med omfattande Hälsoprofil och personlig Handlingsplan till samtliga Funktionsmedicinska analyser. De flesta analyser går att utföra på distans, men vid vissa kan det behövas hjälp med provtagning på lokal HC eller klinik.

Funktionsmedicin Rådgivning Helene

Enligt vår erfarenhet är ett laboratorietest ett bra verktyg för att få ett tillförlitligt underlag för att göra en insats för att förbättra hälsa och optimera prestation och välmående. Med en funktionsmedicinsk arbetsmetod är analysen grunden som det terapeutiska arbetet bygger på. I våra rådgivningar jämför vi provresultatet med en utförlig hälsoprofil för att hitta orsak och samband mellan biologiska faktorer och den upplevda hälsan. På så sätt sätter vi in insatser där de behövs mest, och där motivationen är högst. Därefter tar vi fram en personlig handlingsplan tillsammans med klienten, där konkreta insatser i livsstil, kost och tillskott leder till ett bestämt mål.

I sammanhanget vill vi betona att vi inte ställer medicinska diagnoser eller utför behandlingar inom hälso- och sjukvård. Om du har medicinska symptom eller besvär ska du alltid kontakta sjukvården för att få läkarvård. Däremot använder vi vår kunskap och erfarenhet i kombination med vetenskapliga analysmetoder för att ta vid där besvären inte omfattas av hälso- och sjukvården. Det finns mycket att göra för att förbättra välmående och optimera prestation och vitalitet på funktionsmedicinsk grund.

Funktionsmedicin är en metodik som utgår från en respekt för kroppens inneboende förmåga och strävan till läkning och livskraft. Basen vilar på vetenskapliga principer, med ett aktivt deltagande i forskningens framkant. Inom funktionsmedicin ses livsstil, kropp och hälsa som ett komplext system där varje del påverkar och påverkas av andra delar. Alla funktionsmedicinska rådgivningar utgår från den unika individen och den specifika situationen, med målet att optimera hälsa, prestation och välmående.

 

Utvalda produkter

Sitemap