Funktionsmedicinska Analyser

Här på Turkos klinik arbetar vi med Funktionsmedicin som metodik för att hitta orsak till bristande hälsa, välmående eller prestation. Funktionsmedicin är en internationellt erkänd och befäst metodik som utgår från en respekt för kroppens inneboende förmåga och strävan till läkning och livskraft. Basen vilar på vetenskapliga principer, med ett aktivt deltagande i forskningens framkant. Inom funktionsmedicin ses livsstil, kropp och hälsa som ett komplext system där varje del påverkar och påverkas av andra delar. Alla funktionsmedicinska rådgivningar utgår från den unika individen och den specifika situationen, med målet att optimera hälsa, prestation och välmående. Läs mer här hos internationella funktionsmedicinska institutet IFM.

 

Funktionsmedicin Rådgivning Helene

 

Funktionsmedicinska Analyser hos Turkos Klinik i Östersund och på distans:

Vi samarbetar med flera laboratorier för att få utfört avancerade funktionsmedicinska analyser. Det betyder att vi kan erbjuda ett stort antal olika tester för att utreda grunden till bristande hälsa och välmående. Listan här ovan är endast ett mindre urval. Kontakta oss för att diskutera det prov du är intresserad av, eller rättare sagt för att få tips om vad som kan vara värdefullt för dig att mäta.

Vi erbjuder utförliga rådgivningar med omfattande Hälsoprofil och personlig Handlingsplan till samtliga Funktionsmedicinska analyser. De flesta analyser går att utföra på distans, men vid vissa kan det behövas hjälp med provtagning på lokal HC eller klinik.

Enligt vår erfarenhet är ett laboratorietest ett bra verktyg för att få ett tillförlitligt underlag för att göra en insats för att förbättra hälsa och optimera prestation och välmående. Med en funktionsmedicinsk arbetsmetod är analysen grunden som det terapeutiska arbetet bygger på. I våra rådgivningar jämför vi provresultatet med en utförlig hälsoprofil för att hitta orsak och samband mellan biologiska faktorer och den upplevda hälsan. På så sätt sätter vi in insatser där de behövs mest, och där motivationen är högst. Därefter tar vi fram en personlig handlingsplan tillsammans med klienten, där konkreta insatser i livsstil, kost och tillskott leder till ett bestämt mål.

 

Funktionsmedicin enligt Turkosmetoden

Vår ambition med Turkos är att vi ska hjälpa så många som möjligt till ett rikare liv. Vi är passionerat engagerade i att hitta och behandla orsaker som sitter i vägen för välmående. Vi arbetar med Funktionsmedicin i en arbetsmodell som vi kallar för Turkosmetoden. Här utgår vi från ett holistiskt synsätt på huden, kroppen, själen och hälsan. När du kommer till oss behöver du inte veta exakt vad du vill att vi ska göra. Huvudsaken är att du vet vad du vill uppnå och vad du är beredd att göra för att lyckas med det. Då står vi vid din sida för att hjälpa dig att finna en väg framåt.

Turkosmetoden innebär att vi kombinerar våra behandlingar med rådgivningar där vi gör upp en funktionsmedicinsk handlingsplan. I handlingsplanen finns de justeringar i livsstil som du själv gör i din vardag. Oftast börjar vi med en rådgivning, där vi undersöker vad som hindrar dig att må bra och bestämmer vad vi ska göra för att förbättra. Rådgivningen kan göras på distans eller i vår klinik i Östersund.

Som stöd kan vi då ta olika prover som ger ett exakt besked om ditt tillstånd, som t.ex. hårmineralanalys, hormontest, födoämnesintoleransprov eller gentest. Här kan du läsa mer om alla våra behandlingar.

Efter en rådgivning får du en handlingsplan som gäller kost, tillskott, övningar och övrig livsstil, samt produktrekommendationer som du kan börja med på egen hand men med vårt stöd. Därefter kommer du på regelbundna återbesök enligt det schema vi gjort upp med en kombination av rådgivning och behandlingar, beroende på behov och önskemål.

Alla våra rådgivningar och konsultationer går att göra på distans. När i behöver inhämta labbanalyser ordnar vi med testkit och instruktioner så att du kan göra provtagningen själv, eventuellt med lite hjälp.

Våra behandlingar innebär att vi tar hand om dig och dina behov, och anpassar teknik och produkter efter önskad effekt. Vi utför Ansiktsbehandlingar, Aromamassage, Lymfdränage enligt Dr. Vodder samt funktionella kroppstekniker. Ofta i kombination med varandra och tillsammans med ett kortare eller längre cochande samtal.

 

Observera att vi inte ställer medicinska diagnoser eller utför behandlingar inom hälso- och sjukvård. Om du har medicinska symptom eller besvär ska du alltid kontakta sjukvården för att få läkarvård. Däremot använder vi vår kunskap och erfarenhet i kombination med vetenskapliga analysmetoder för att ta vid där besvären inte omfattas av hälso- och sjukvården. Det finns mycket att göra för att förbättra välmående och optimera prestation och vitalitet på funktionsmedicinsk grund.

 

Utvalda produkter

Sitemap