Funktionsmedicinska Analyser

Funktionsmedicinska Analyser hos Turkos Klinik:

Vi samarbetar med flera laboratorier för att få utfört avancerade funktionsmedicinska analyser. Det betyder att vi kan erbjuda ett stort antal olika tester för att utreda grunden till bristande hälsa och välmående. Listan här ovan är endast ett mindre urval. Kontakta oss för att diskutera det prov du är intresserad av, eller rättare sagt för att få tips om vad som kan vara värdefullt för dig att mäta.

Vi erbjuder utförlig konsultation med omfattande Hälsoprofil och personlig Handlingsplan till samtliga Funktionsmedicinska analyser. De flesta analyser går att utföra på distans, men vid vissa kan det behövas hjälp med provtagning på lokal HC eller klinik.

Enligt vår erfarenhet är ett laboratorietest ett bra verktyg för att få ett tillförlitligt underlag för att göra en insats för att förbättra hälsa och optimera prestation och välmående. Med en funktionsmedicinsk arbetsmetod är analysen grunden som det terapeutiska arbetet bygger på. I våra konsultationer jämför vi provresultatet med en utförlig hälsoprofil för att hitta orsak och samband mellan biologiska faktorer och den upplevda hälsan. På så sätt sätter vi in insatser där de behövs mest, och där motivationen är högst. Därefter tar vi fram en personlig handlingsplan tillsammans med klienten, där konkreta insatser i livsstil, kost och tillskott leder till ett bestämt mål.

Funktionsmedicin är en metodik som utgår från en respekt för kroppens inneboende förmåga och strävan till läkning och livskraft. Basen vilar på vetenskapliga principer, med ett aktivt deltagande i forskningens framkant. Inom funktionsmedicin ses livsstil, kropp och hälsa som ett komplext system där varje del påverkar och påverkas av andra delar. Alla funktionsmedicinska konsultationer utgår från den unika individen och den specifika situationen, med målet att optimera hälsa, prestation och välmående.

 

Utvalda produkter

Fri frakt vid beställning över 400 kr
Sitemap