Turkosmetoden

Turkosmetoden är vårt sätt att forma en livsstil som främjar välmående. Det är inte en livsstil som vi lär ut, utan snarare en metod som vi kan applicera på alla personer och situationer. Med turkosmetoden tittar vi på varje individs egen livsstil för att se vad som hindrar och vad som främjar välmående. Därifrån skapar vi en personlig handlingsplan med konkreta insatser som ökar välmåendet på ett hållbart sätt.

På Turkos arbetar vi med inre och yttre hudvård och holistisk hälsa i en funktionsmedicinsk anda. Målet är att ge varje klient det välmående de önskar. De besvärsområden vi kan nå med turkosmetoden är bland annat hudproblem, hormonella besvär, magbesvär, bristande immunförsvar, svag ork eller energi, oro och ångest, migrän och huvudvärk, m.m.

Gabriela konsultation

I turkosmetoden använder vi vetenskapliga analysmetoder i kombination med vår egen beprövade erfarenhet för att hitta grundläggande orsaker till bristande hälsa och välmående. Utifrån de fynd vi gjort lägger vi upp en handlingsplan med insatser som leder till hållbart ökad hälsa. Det gör vi genom att vi kombinerar olika behandlingsmetoder i ett multimodalt angreppssätt för att åtgärda ett problem i grunden. Vi kombinerar flera manuella massagetekniker, kosttillskott, aromaterapi och livsstilsjusteringar (kost, motion, sömn mm) i våra ordinerade behandlingsinsatser.

Med tiden har vi utvecklat ett unikt arbetssätt där vi behandlar både ansikte, kropp och själ. Vår bredd kommer av att vi ser på varje människa som en komplett fungerande enhet, i relation till sin omgivning. Det innebär att problem som yttrar sig på skilda sätt kan ha gemensamma nämnare i var de har sitt ursprung. Ett exempel ur mängden på hur vi tillämpar turkosmetoden är att en akne kan orsakas av en störning i tarmarna. Det är därför inte ovanligt att vi ordinerar ett probiotiskt kosttillskott som en komponent i behandlingen av akne.

Hur vi använder turkosmetoden

Vi vill att Turkos ska vara den naturliga källan till kunskap och omtanke om hudvård, hälsa och välmående för dig och för hela din familj, genom hela livet. Det är själva mottot för verksamheten på Turkos. Med turkosmetoden kan vi hjälpa dig på den nivå du tycker är lagom vid varje tillfälle. Du är varmt välkommen till oss oavsett om du “bara” vill köpa ett nytt nagellack som du kan lita på är ok för hälsan, eller om du behöver omfattande stöd för en livsstilsjustering mot bättre hälsa. Eller någonstans där emellan, där de flesta befinner sig. Det är just så vi jobbar med turkosmetoden.

turkosmetoden flow

Hos Turkos ger vi flera olika behandlingar för både ansikte och kropp, och även själen får sitt. Du kan få sköna ansiktsbehandlingar och effektiva hudvårdsbehandlingar, och vi har flera olika välgörande behandlingar att välja på för kropp och själ. Eller för hela dig. Våra mest omfattande program är ganska intensiva, med mycket engagemang från oss och inte minst från dig. De innehåller konsultationer med handlingsplan som ger dig ett ordentligt stöd under de månader programmet sträcker sig.

Turkosmetodens angreppssätt vid behandling av ett hudproblem går ut på att vi kombinerar inre och yttre hudvård på ett sätt så att synergi uppnås. Givetvis har vi ett brett sortiment med omsorgsfullt utvalda hudvårdsprodukter, vardagshygien och kosttillskott i vår butik och i webshopen. Kom ihåg att vi gärna hjälper till med kompetent produktrådgivning helt utan kostnad så du kan känna dig trygg i att det du får med dig är det som är mest lämpligt för just dig.

Turkosmetodens analysverktyg

De viktigaste verktygen för oss är Hårmineralanalys och Födoämnesintoleransprov. Båda ger oss värdefull information om grundläggande status i kroppen, vilket ger oss konkreta ledtrådar att arbeta med. Med ett sådant underlag kan vi lägga upp exakt rätt insats i en handlingsplan för ny hälsa. En handlingsplan innehåller rekommenderade produkter, eventuellt en serie behandlingar om du behöver det, samt justeringar i livsstil. Det senare innebär ett omfattande självhjälpsprogram med kost, motion och övriga delar du kan jobba vidare med på egen hand med vårt stöd.

Funktionsmedicin

Funktionsmedicin  är en viktig inspiration till turkosmetoden. Det är en inriktning inom medicinvetenskapen som betonar att kroppen är ett system där alla dess delar hänger ihop och samverkar. Det är individen som står i centrum, snarare än sjukdomen. Varje behandling är unik. Tanken är att sjukdom och besvär har en grundläggande orsak som kan behandlas. Detta ses i motsats till symptombehandling. Funktionsmedicinen står på fem pelare: Kost – Rörelse – Vila och Sömn – Stress och Motståndskraft – Relationer. Dessa samverkar och bidrar till graden av hälsa – ohälsa. Behandling med funktionsmedicin sker ofta med livsstilsprogram, funktionell träning och näringstillskott.

Sitemap