Hårmineralanalys

Hårmineralanalys

Vi på Turkos har gedigen erfarenhet av hårmineralanalys, med över 500 gjorda analyser. Vi kan verkligen rekommendera det som ett bra verktyg för att optimera din prestationsförmåga och ditt välmående.

Nutritech Certifierad Terapeut Hårmineralanalys
 
Vill du beställa Hårmineralanalys med Handlingsplan nu? Ring eller mejla oss i dag för att boka tid! Du kan göra rådgivningen till din hårmineralanalys i vår klinik i Östersund, och den går även utmärkt att utföra på distans.
 

Vad är Hårmineralanalys?

En hårmineralanalys är ett vävnadsprov som visar den mängd mineral som tagits upp i cellerna under den tid håret växt. Det är enkelt att ta en bit hår, så det lämpar sig väl för provtagning. En bra egenskap med hår är att det växer till inifrån och ut med ungefär en cm i månaden. Ett utsnitt av hårets längd speglar därmed de näringsämnen som tagits upp under den tid håret har växt. Det gör hårmineralanalysen till ett utmärkt verktyg för att utreda sådana frågor som handlar om näringsämnen, hälsa/ välmående och livsstil. Här på Turkos använder vi hårmineralanalys som ett verktyg när vi hjälper våra klienter att optimera sitt välmående och vitalitet i hud och kropp.

Det är värt att påpeka att hårmineralanalys inte är en håranalys, det vill säga att det är inte en analys av själva hårets kvalitet. Däremot är det ju så att även håret är beroende av att näringstillgång och upptagningsförmåga är bra, precis som för alla andra organ och funktioner i kroppen. En hårmineralanalys är en metod att utreda hela kroppens näringsstatus.

Vi kan skapa oss en bra förståelse för sambanden bakom olika besvär när vi kopplar mineralstatusen mot vetskapen om kroppens funktioner och kunskapen om den kemiska uppbyggnaden av vitaminer, hormoner, proteiner och andra vitala byggstenar. I analysrapporten redovisas mineralerna i förhållande till varandra för att visa den viktigaste mineralbalansen.

I hårmineralanalysen ingår totalt 37 mineraler/ grundämnen:

Hårmineralanalys rapport diagram

 

 • 15 essentiella mineraler: Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, P, Fe, Mn, Cr, Se, Co, Mo, S
 • 14 spårämnen: Ge, Ba, Bi, Rb, Li, Ni, Pt, Tl, V, Sr, Sn, Ti, W, Zr
 • 8 tungmetaller: Sb, U, As, Be, Hg, Cd, Pb, Al

I analysrapporten presenteras alla mineraler på ett tydligt sätt som visar de viktiga inbördes förhållanden, mineralbalansen.

 

Vem har nytta av att göra en Hårmineralanalys?

Vi kompletterar informationen om näringsstatus från hårmineralanalysen med en skattning av olika aspekter av välmående som vi fångar upp i en funktionsmedicinsk hälsoprofil. Det är ett arbetssätt som vi kallar turkosmetoden. Resultaten visar hållbara och stora förbättringar av ett flertal olika besvär av både hud, hälsa och välmående.

Vi rekommenderar en hårmineralanalys inklusive handlingsplan som det effektivaste sättet att komma tillrätta med problem i hud, hälsa och välmående. Det kan handla om olika jobbiga hudåkommor som t.ex. Akne, Perioral Dermatit och Rosacea. Vi har även stor hjälp av HMA vid diverse hormonella störningar, där vi direkt ser var vi kan sätta in insatser som ger resultat. Hårmineralanalysen är ett ovärderligt verktyg vid mer eller mindre diffusa kroppsliga problem som bland annat omfattar brist på energi, svagt immunförsvar, sömnrubbningar, koncentrationssvårigheter, stelhet i kroppen m.m.

Exempel på när en hårmineralanalys är lämplig:

 • Om vi har en skada, sjukdom eller vid hög belastning t.ex. stress. Under sådana förhållanden behöver kroppen ofta mer än vad som är möjligt att få i sig genom kosten. Till exempel leder stress till brist på magnesium och B-vitaminer.

 

 • Om vi har försämrad upptagningsförmåga. Vanliga orsaker till detta är att man har problem med matsmältningssystemet eller vid störningar eller genetiska variationer som påverkar cellernas upptag av näringsämnen. Ett exempel är att låg saltsyrenivå i magen kan ge järnbrist.

 

 • Om vi avstår från vissa råvaror eller typer av mat. Detta kan vara på grund av allergi, överkänslighet, etiska ställningstaganden eller helt enkelt den personliga smaken. Vegetarianer saknar ofta vitamin B-12.

 

 • Men det behöver inte alltid handla om att undvika näringsbrist. Vi kan också vilja optimera vårt välmående. Det gäller den som vill förbättra sin mentala och fysiska prestationsförmåga, eller den som lever ett hektiskt liv med påfrestningar i form av stress, sömnbrist, föroreningar eller förkylningsvirus. Vid hälsooptimering genom näringstillskott är det viktigt att veta att man inte får överskott av något enstaka mineral. Här är en hårmineralanalys det perfekta verktyget för att hålla balansen!

 

Kosttillskott som komplement till näringsrik kost

En hårmineralanalys ger inte endast besked om vilka kosttillskott man bör ta. Vi rekommenderar våra klienter att också ta analysrapporten och handlingsplanen som utgångspunkt i valet av kost och råvaror. Vår inställning är att kosten ska utgöra basen i ett hållbart och hälsosamt liv och kosttillskotten ska användas just som ett tillskott, där intaget genom maten inte räcker till.

Med detta sagt är det dock så att i princip alla behöver eller skulle må bra av att komplettera sin kost med något kosttillskott, i alla fall periodvis. Ett klassiskt exempel är att vi på våra breddgrader i Sverige inte får tillräckligt med solljus på huden under vintern för att bilda D-vitamin. Därför lyder rekommendationen att vi ska tillföra vitamin D genom tillskott från oktober till maj.

Men räcker det inte med att äta vanlig mat? Behövs verkligen tillskotten?

Rekommenderat Dagligt Intag (RDI) och Dagligt Referensintag (DRI) av mineraler och vitaminer i matvaror och kosttillskott fastställs av Livsmedelsverket i NNR2012. De utgår från den allmänna, friska, vuxna befolkningen i Sverige och nivåerna är satta för att undvika bristsjukdomar, med viss marginal. Inom sjukvården används gränsvärden som anger när risk föreligger för bristsjukdomar, eller toxiska, skadliga nivåer.

Det finns ett spann mellan de här två ytterligheterna, och det är där vi behöver kosttillskotten. De flesta har egna erfarenheter av att ta örter och vitaminer för att lindra förkylningar, eller att uppleva mer energi och ökat välmående. Vi ser avvikelser i mineralbalans varje dag hos våra klienter. Glädjande kan vi se ett samband mellan ett välriktat intag av kosttillskott och ett ökat välmående.

Kostvanorna i befolkningen varierar ganska mycket, och tyvärr är det inte ovanligt med ensidig eller bristfällig kost. Dessutom är det så att näringsinnehållet i så kallad “vanlig mat” inte alltid är tillräckligt. En omständighet som oroar är att näringsinnehållet sjunker något för varje år i spannmål, frukter, grönsaker, kött och fisk m.m.

Detta anses bero på flera globala faktorer. Den ökade “effektiviteten” i livsmedelssystemet med långa transporter innebär skörd redan innan full mognad. De ökade kraven på högre produktionstakt gör att storlek och utseende är högre prioriterat än ett bra näringsinnehåll. Dagens storskaliga jordbruk är ensidigt och använder kraftig konstgödsling som leder till att jorden utarmas på näringsämnen.

Förädlingen för ökad tålighet mot bekämpningsmedel är en annan stor förklaring till att vår mat innehåller färre och mindre näringsämnen nu än vad den gjorde i mitten av 1900 talet. Detta diskuteras i en intressant artikel i Scientific American; Dirt Poor: Have Fruits and Vegetables Become Less Nutritious? I artikeln redovisas bland annat en studie från 2004 av Donald Davis, University of Texas, som visar hur näringsinnehållet i frukt och grönt har sjunkit sedan 1950.

Alla har nytta av att göra en hårmineralanalys

Slutsatsen är att en hårmineralanalys är ett bra verktyg som alla har stor nytta av. Vi har stor nytta av att känna till mineralbalansen i kroppens celler när vi letar efter faktorer som försämrar hälsan och när vi vill optimera välmående och prestationsförmåga.

Bara en sån enkel sak som att veta vad kroppen behöver i stället för att gissa! En hårmineralanalys ger en bra vägledning i planeringen av en nyttig och allsidig kost. På så sätt minskar du risken att du får i dig för mycket av något mineral. Och du slipper köpa multi-tillskott, bara ifall att!

Hur används Hårmineralanalys hos Turkos?

Vi på Turkos använder hårmineralanalys (HMA) som ett verktyg att skaffa oss exakt vetskap om tillståndet i kroppen hos de klienter vi behandlar. Med mineralstatusen som underlag kan vi analysera näringsupptag och ämnesomsättning. Genom att vi kompletterar detta med en utförlig hälsoprofil kan vi se sambanden mellan mineralstatusen och det upplevda måendet. Därefter kan vi rekommendera en optimal kost och kompletterande kosttillskott samt övriga justeringar i livsstil.

Hårmineralanalys med Handlingsplan

konsultation med hårmineralanalys
Hos oss på Turkos ingår hårmineralanalysen som ett underlag i ett program, tillsammans med information om livsstil och hälsa från en funktionsmedicinsk hälsoprofil.

Analysen sammanställs och presenteras vid en rådgivning med en av våra certifierade och erfarna terapeuter Gabriela Lexmyr Lindström eller Helene Nilsson. Vid rådgivningen pekar vi ut de insatser som kommer att ge dig hållbar effekt på ditt välmående. De blir dina mål i din personliga handlingsplan.

Du väljer om du vill göra hårmineralanalysens rådgivning i Turkos klinik i Östersund eller om du vill göra den på distans, via telefon och mejl.

I rådgivningen tar vi fram en personlig handlingsplan som innehåller flera livsstilsfaktorer och rekommendationer för kost och tillskott för effektiv mineralbalansering. Handlingsplanen sträcker sig 3-5 månader framåt i tiden. Under den perioden arbetar klienten på egen hand med sina livsstilsjusteringar steg för steg.

Vi ser fantastiskt fina resultat av turkosmetodens arbetssätt med en kombination av provtagning, analys, rådgivning, handlingsplan och coachning med uppföljning.

Vi samarbetar med Trace Elements i Addison, Texas USA, och den svenska representanten NutriTech för laboratorieanalys av hårmineralanalys.

Här kan du läsa mer om hårmineralanalys

Vi har en kurs om hårmineralanalys för dig som har gjort en hårmineralanalys och känner att du vill påminna dig eller lära dig mer om hur du läser analysrapporten för att förbättra ditt välmående.

Mer läsning om hårmineralanalysen i Kunskapsbanken.

Här kan du lyssna på en podd om hårmineralanalys.

 

Utvalda artiklar

 • Hårmineralanalys på distans

  Du kan göra en hårmineralanalys på distans om du inte har möjlighet att komma till vår klinik i Östersund då vi har öppet. Då får du ett kit hem till dig så att du själv kan klippa håret och skicka till labbet. När så analyssvaret kommit går vi igenom det tillsammans på telefon under en rådgivning, då vi även gör upp en handlingsplan för en hållbar hälsoförbättring.
 • Helene butiken kosttillskott

  Vad är en Hårmineralanalys bra för?

  Utifrån en hårmineralanalys kan en duktig terapeut hjälpa dig att peka ut vad just du behöver. Du får en detaljerad information över din mineralstatus inklusive balans och relation mellan olika viktiga näringsämnen. Du får även en översikt av din hormonella/endokrina balans, får veta din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen samt en översikt av eventuell förekomst av tungmetaller.
 • Distansrådgivning

  Så här går en Distansrådgivning till om du känner att du vill ha hjälp av oss på Turkos och inte bor här i Jämtland. En rådgivning på distans görs med
 • Hårmineralanalys panel staplar

  Nyfiken på Hårmineralanalys?

  En Hårmineralanalys går att göra både på Distans och fysiskt på plats här hos oss. En Hårmineralanalys ger en tillförlitlig bild över förekomsten av

Utvalda produkter

Sitemap