Hårmineralanalys

Hårmineralanalys

Här kan du läsa om Hårmineralanalys. Vi på Turkos har gedigen erfarenhet av hårmineralanalyser. Vi kan verkligen rekommendera det som ett bra verktyg för att optimera din prestationsförmåga och ditt välmående.

Vill du beställa Hårmineralanalys med Handlingsplan nu? Ring eller mejla oss i dag för att boka tid! Du kan göra rådgivningen till din hårmineralanalys i vår klinik i Östersund, och den går även utmärkt att utföra på distans.

Vad är Hårmineralanalys?

Hårmineralanalys är ett verktyg som vi på Turkos använder för att hjälpa våra klienter att optimera sitt välmående och vitalitet i hud och kropp. En hårmineralanalys är ett vävnadsprov som visar den mängd mineral som tagits upp i cellerna under den tid håret växt. Det gör hårmineralanalysen till ett utmärkt verktyg för att utreda sådana frågor som handlar om näringsämnen, hälsa/ välmående och livsstil. Vi kan skapa oss en bra förståelse för sambanden bakom olika besvär när mineralstatusen kopplas mot vetskapen om kroppens funktioner och kunskapen om den kemiska uppbyggnaden av vitaminer, hormoner, proteiner och andra vitala byggstenar.
Vi samarbetar med Trace Elements i Addison, Texas USA, för laboratorieanalys av hårmineralanalys. I analysrapporten redovisas mineralerna i förhållande till varandra för att visa den viktigaste mineralbalansen.

I hårmineralanalysen ingår totalt 37 mineraler/ grundämnen:

 • 15 essentiella mineraler: Ca, Mg, Na, K, Cu, Zn, P, Fe, Mn, Cr, Se, B, Co, Mo, S
 • 14 spårämnen: Ge, Ba, Bi, Rb, Li, Ni, Pt, Tl, V, Sr, Sn, Ti, W, Zr
 • 8 tungmetaller: Sb, U, As, Be, Hg, Cd, Pb, Al

Vem har nytta av att göra en Hårmineralanalys?

Vi kompletterar informationen om näringsstatus från hårmineralanalysen med en skattning av olika aspekter av välmående som vi fångar upp i en funktionsmedicinsk hälsoprofil, i ett arbetssätt som vi kallar turkosmetoden. Resultaten visar hållbara och stora förbättringar av ett flertal olika besvär av både hud, hälsa och välmående. Vi rekommenderar en hårmineralanalys inklusive handlingsplan som det effektivaste sättet att komma tillrätta med problem i hud, hälsa och välmående. Det kan handla om olika jobbiga hudåkommor som t.ex. Akne, Perioral Dermatit och Rosacea. Vi har även stor hjälp av HMA vid diverse hormonella störningar, där vi direkt ser var vi kan sätta in insatser som ger resultat. Hårmineralanalysen är ett ovärderligt verktyg vid mer eller mindre diffusa kroppsliga problem som bland annat omfattar brist på energi, svagt immunförsvar, sömnrubbningar, koncentrationssvårigheter, stelhet i kroppen m.m.

Exempel på när en hårmineralanalys är lämplig:

 • Om vi har en skada, sjukdom eller vid hög belastning t.ex. stress. Under sådana förhållanden behöver kroppen ofta mer än vad som är möjligt att få i sig genom kosten. Till exempel leder stress till brist på magnesium och B-vitaminer.

 

 • Om vi har försämrad upptagningsförmåga. Vanliga orsaker till detta är att man har problem med matsmältningssystemet eller vid störningar eller genetiska variationer som påverkar cellernas upptag av näringsämnen. Ett exempel är att låg saltsyrenivå i magen kan ge järnbrist.

 

 • Om vi avstår från vissa råvaror eller typer av mat. Detta kan vara på grund av allergi, överkänslighet, etiska ställningstaganden eller helt enkelt den personliga smaken. Vegetarianer saknar ofta vitamin B-12.

 

 • Men det behöver inte alltid handla om att undvika näringsbrist. Vi kan också vilja optimera vårt välmående. Det gäller den som vill förbättra sin mentala och fysiska prestationsförmåga, eller den som lever ett hektiskt liv med påfrestningar i form av stress, sömnbrist, föroreningar eller förkylningsvirus. Vid hälsooptimering genom näringstillskott är det viktigt att veta att man inte får överskott av något enstaka mineral. Här är en hårmineralanalys det perfekta verktyget för att hålla balansen!

 

Kosttillskott som komplement till näringsrik kost

En hårmineralanalys ger inte endast besked om vilka kosttillskott man bör ta. Vi rekommenderar våra klienter att också ta analysrapporten och handlingsplanen som utgångspunkt i valet av kost och råvaror. Vår inställning är att kosten ska utgöra basen i ett hållbart och hälsosamt liv, och kosttillskotten ska användas just som ett tillskott, där intaget genom maten inte räcker till.

Med detta sagt är det dock så att i princip alla behöver eller skulle må bra av att komplettera sin kost med något kosttillskott, i alla fall periodvis. Ett klassiskt exempel är att vi på våra breddgrader i Sverige inte får tillräckligt med solljus på huden under vintern för att bilda D-vitamin, och därför lyder rekommendationen att vi ska tillföra vitamin D genom tillskott från oktober till maj.

Men räcker det inte med att äta vanlig mat? Behövs verkligen tillskotten?

Rekommenderat Dagligt Intag (RDI) och Dagligt Referensintag (DRI) av mineraler och vitaminer i matvaror och kosttillskott fastställs av Livsmedelsverket i NNR2012. De utgår från den allmänna, friska, vuxna befolkningen i Sverige och nivåerna är satta för att undvika bristsjukdomar, med viss marginal. Inom sjukvården används gränsvärden som anger när risk föreligger för bristsjukdomar, eller toxiska, skadliga nivåer. Det finns ett spann mellan de här två ytterligheterna, och det är där vi behöver kosttillskotten. De flesta har egna erfarenheter av att ta örter och vitaminer för att häva eller lindra förkylningar, eller att uppleva mer energi och ökat välmående av att ta kosttillskott regelbundet. Vi ser avvikelser i mineralbalans varje dag hos våra klienter, och glädjande kan vi se ett samband mellan ett välriktat intag av kosttillskott och ett ökat välmående.

Kostvanorna i befolkningen varierar ganska mycket, och tyvärr är det inte ovanligt med ensidig eller bristfällig kost. Dessutom är det så att näringsinnehållet i så kallad “vanlig mat” inte alltid är tillräckligt. En omständighet som oroar är att näringsinnehållet sjunker något för varje år i spannmål, frukter, grönsaker, kött och fisk m.m. Detta anses bero på flera globala faktorer. Den ökade “effektiviteten” i livsmedelssystemet med långa transporter innebär skörd redan innan full mognad. De ökade kraven på högre produktionstakt gör att storlek och utseende prioriteras högre än ett bra näringsinnehåll. Jorden utarmas på näringsämnen av ensidigt bruk och konstgödsling. Förädlingen för ökad tålighet mot bekämpningsmedel är en annan stor förklaring till att vår mat innehåller färre och mindre näringsämnen nu än vad den gjorde i mitten av 1900 talet. Detta diskuteras i en intressant artikel i Scientific American; Dirt Poor: Have Fruits and Vegetables Become Less Nutritious? Här redovisas bland annat en studie från 2004 av Donald Davis, University of Texas, som visar hur näringsinnehållet i frukt och grönt har sjunkit sedan 1950.

Alla har nytta av att göra en hårmineralanalys

Slutsatsen är att en hårmineralanalys är ett bra verktyg som alla har stor nytta av. Vare sig det handlar om att få vetskap om befintliga obalanser som försämrar hälsan eller om det används som ett smart sätt att kunna optimera välmående och prestationsförmåga på ett säkert och effektivt sätt så har vi stor nytta av att veta mineralbalansen i kroppens celler.

Bara en sån enkel sak som att veta vad kroppen behöver i stället för att gissa! En hårmineralanalys ger en bra vägledning i planeringen av en nyttig och allsidig kost. På så sätt minskar du risken att du får i dig för mycket av något mineral. Och du slipper köpa multi-tillskott, bara ifall att!

Hur används Hårmineralanalys hos Turkos?

Vi på Turkos använder hårmineralanalys (HMA) som ett verktyg att skaffa oss exakt vetskap om tillståndet i kroppen hos de klienter vi behandlar. Med mineralstatusen som underlag kan vi analysera näringsupptag och ämnesomsättning. Genom att vi kompletterar detta med en utförlig hälsoprofil kan vi se sambanden mellan mineralstatusen och det upplevda måendet. Därefter kan vi rekommendera en optimal kost och kompletterande kosttillskott samt övriga justeringar i livsstil.

Hårmineralanalys med Handlingsplan

konsultation med hårmineralanalys
Hos oss på Turkos ingår hårmineralanalysen som ett underlag i ett program, tillsammans med information om livsstil och hälsa från en funktionsmedicinsk hälsoprofil. Analysen sammanställs och presenteras vid en rådgivning med en av våra certifierade och erfarna terapeuter Gabriela Lexmyr Lindström eller Helene Nilsson. I rådgivningen pekar vi ut de insatser som kommer att ge hållbar effekt på ditt välmående, som förs in i din personliga handlingsplan.

Du väljer om du vill göra hårmineralanalysens rådgivning i Turkos klinik i Östersund eller om du vill göra den på distans, via telefon och mejl.

I rådgivningen tar vi fram en personlig handlingsplan som innehåller flera livsstilsfaktorer och rekommendationer för kost och tillskott för effektiv mineralbalansering. Handlingsplanen sträcker sig 3-5 månader framåt i tiden. Under den perioden arbetar klienten på egen hand med sina livsstilsjusteringar steg för steg.

Vi ser fantastiskt fina resultat av turkosmetodens arbetssätt med en kombination av provtagning, analys, rådgivning, handlingsplan och coachning med uppföljning.

Här kan du läsa mer om hårmineralanalys

Mer läsning om hårmineralanalysen i Kunskapsbanken.

Här kan du lyssna på en podd om hårmineralanalys.

Lär mer om hur hårmineralanalysen går till hos Hårmineralanalysen och hos labbet Nutri-Tech

 

Utvalda artiklar

 • Hårmineralanalys på distans

  Du kan göra en hårmineralanalys på distans om du inte har möjlighet att komma till vår klinik i Östersund då vi har öppet. Då får du ett kit hem till dig så att du själv kan klippa håret och skicka till labbet. När så analyssvaret kommit går vi igenom det tillsammans på telefon under en rådgivning, då vi även gör upp en handlingsplan för en hållbar hälsoförbättring.
 • Helene butiken kosttillskott

  Vad är en Hårmineralanalys bra för?

  Utifrån en hårmineralanalys kan en duktig terapeut hjälpa dig att peka ut vad just du behöver. Du får en detaljerad information över din mineralstatus inklusive balans och relation mellan olika viktiga näringsämnen. Du får även en översikt av din hormonella/endokrina balans, får veta din metaboliska typ och hur det påverkar kroppen samt en översikt av eventuell förekomst av tungmetaller.
 • Distansrådgivning

  Så här går en Distansrådgivning till om du känner att du vill ha hjälp av oss på Turkos och inte bor här i Jämtland. En rådgivning på distans görs med
 • Hårmineralanalys panel staplar

  Nyfiken på Hårmineralanalys?

  En Hårmineralanalys går att göra både på Distans och fysiskt på plats här hos oss. En Hårmineralanalys ger en tillförlitlig bild över förekomsten av

Utvalda produkter

Sitemap