Aktuell status
Ej anmäld
Pris
995,00 kr
Kom igång

Här hittar du en samling verktyg som du kan använda för att stärka ditt lymfsystem och förbättra lymfflödet. Du kan själv välja de verktyg som passar dig, eller så har din terapeut rekommenderat vissa specifika delar.

Observera att de råd du får i våra kurser och rådgivningar inte är medicinska bedömningar avseende hälsa, och de ska inte ersätta de ordinationer och råd du fått av läkare. Den information och de råd du får här är avsett som ett komplement för att förbättra ditt välmående.

När du köpt kursen har du obegränsad tillgång till hela materialet under 90 dagar.

Du måste vara inloggad med det användarnamn som du köpt kursen med för att se innehållet.