Jag minns fortfarande känslan när jag äntligen lyckats övertala mina vänner Kerstin och Åsa att komma med mig på gymnastik i skolans idrottshall. Jag var så fylld av förväntan och entusiasm, ivrig att visa mina vänner hur roligt det var med gymnastik och att göra kullerbyttor. Just denna gång så var det också en uttagning till förberedande elit. Det hade jag inte riktigt räknat med. Ledarna testade vår rörlighet, och min överrörlighet visade sig vara precis vad de letade efter. Jag hamnade i den utvalda gruppen medan mina vänner blev kvar i den andra gruppen. Som 7 åring så hade jag inte ens en tanke på att jag kunde säga nej. Ganska snabbt blev det elitgruppen för mig, med träning 5-6 dagar i veckan och utöver det så hade jag också baletten som jag börjat med som 3 åring. Det var också då jag började tro att det är helt normalt att ha värk i kroppen.


Att vara medfött överrörlig är att vara smidig och mjuk i leder och ligament vilket kan låta härligt, men det är inte alltid enbart positivt att ha lätt för gymnastikens töjövningar. Många människor som är överrörliga kan ha bekymmer som påverkar nervsystemet och hela kroppen. Jag upplever ofta att de klienter jag möter på Turkos kliniken inte förstår hur det kan höra ihop. Och ändå tänker jag att detta också kan vara en gåva.

Vad beror överrörlighet på?
Överrörlighet är ett tillstånd som innebär att kroppens leder och ligament är mer rörliga än vad som anses vara normalt. Även andra delar och funktioner är påverkade, beroende på en ökad genomsläpplighet i alla kroppens membran bland annat tarmar och cellväggar. HSD, förkortning för Hypermobility Spectrum Disorder, är en annan medicinsk term som beskriver en tillstånd där personen har medfödd överrörlighet, utan att detta beror på förvärvade faktorer. Denna diagnos används när andra möjliga orsaker till överrörlighet har uteslutits.
Genomsläppligheten och medföljande överrörlighet beror på en brist i kroppens produktion av kollagen, vilket är ett protein som ger struktur och styrka åt bindväv. Eftersom kollagen är viktigt för att hålla ihop våra leder och ligament kan en brist leda till en ökad rörlighet i dessa strukturer. Tyvärr är det dock så att denna brist inte går att avhjälpa direkt med att ta tillskott med extra kollagen, då kroppen inte verkar kunna tillgodogöra sig det utan ytterligare hjälp. Detta måste bemötas på ett individuellt plan med hänsyn till symptom och övriga förutsättningar.
När vi på Turkos hjälper personer med överrörlighet i rådgivningar gör vi det med fokus på individen utifrån ett upplevt besvär, som till exempel ett hudproblem, eller problem med magen eller värk i kroppen.
Det finns ingen enkel eller enskild test som kan bekräfta eller utesluta överrörlighet. Tillstånden man sätter i samband med överrörlighet har namn som Ehlers-Danlos syndrom (EDS) eller hypermobile Ehlers-Danlos syndrom (hEDS). Diagnosen baseras på en klinisk bedömning av en persons medicinska historia, fysisk undersökning och ibland genetisk testning. Genetisk testning används inte så ofta för denna diagnos inom sjukvården i Sverige. Diagnosen ställs vanligtvis av en specialistläkare, såsom en reumatolog eller en annan specialist. Under den fysiska undersökningen kan läkaren utföra tester för att bedöma ledernas rörlighet, hudens elasticitet och andra fysiska egenskaper. Det är ofta ganska snäva riktlinjer och mer överrörlighetssymtom behöver inte betyda att man har en svårare form.

Tunnhudad och högkänslig
Att vara överrörlig kan ha en större påverkan på en människa än man vid första anblicken kanske tror. De som är drabbade har ofta en överrörlighet i kroppen och de är ofta tunnhudade. Huden brukar då vara väldigt mjuk, som en bebis hud och den är väldigt töjbar. Till och med fotsulorna kan se ut som de tillhör en liten bebis.
Att vara “tunnhudad” är en metaforisk term som beskriver en persons känslomässiga känslighet och sårbarhet. Ofta har denna grupp människor inte bara en tunn hud utan en väldigt känslig hud. Det verkar som att de som har en överrörlighet också kan vara högkänsliga personer, som har en ökad känslighet för sinnesintryck och stimuli.

Utmattad och empatisk
Något jag ofta snabbt tänker när jag möter en överrörlig människa, är om denna person upplevt utmattning. Forskning har visat att personer med överrörlighet kan ha ökad risk för kroniskt trötthetssyndrom, ME/CFS. Detta kan bero på att kroppen använder mer energi än normalt för att upprätthålla en stabil kroppshållning, vilket kan leda till utmattning och andra symtom som är vanliga vid ME/CFS.
När allt är mer genomsläppligt så kan även cellens membran vara det och det gör det svårare att återhämta sig. I cellerna finns kroppens kraftstationer som kallas mitokondrier och om membranet är för genomsläppligt kan det kan liknas med att batterierna är kortslutna. Så något vi fokuserar på är att stärka membranen. Tillskott kan verkligen stötta membranen. Öka membranens integritet, och också hela människans integritet är viktigt.
Att vara överrörlig kan också påverka det perifera nervsystemet. Detta kan leda till att nervsystemet blir känsligare än normalt och reagerar starkare på stimuli. Denna ökade känslighet kan också påverka en persons interaktioner med andra människor. En person med överrörlighet kan uppleva högre nivåer av stress och oro på grund av det känsligare nervsystemet, vilket kan göra det svårare att hantera sociala situationer. De kan uppleva en större känslomässig påverkan av sociala interaktioner och ha svårt att hantera stressiga eller konfliktfyllda situationer.
Å andra sidan kan personer med överrörlighet också ha ökad känslighet för sociala och emotionella signaler från andra människor, vilket kan ge en ökad empati. Naturligtvis är det så att denna ökade känslighet är en individuell egenskap som kan variera mellan olika personer.
Uppmärksam på andra människor
Det finns studier som visar på att överrörliga har en ökad aktivitet i amygdala. Amygdala är en del av det limbiska systemet, som är involverat i våra känslomässiga reaktioner, minnesbildning och instinktiva beteenden. Amygdala spelar en viktig roll i att bearbeta och hantera rädsla, hot och stress. När vi upplever något som hotfullt, skickar vår hjärna signaler till amygdala som aktiverar en kaskad av reaktioner, inklusive utsöndring av stresshormoner som adrenalin och kortisol. Detta leder till fysiologiska förändringar i kroppen som gör oss redo att hantera hotet – exempelvis genom att fly eller kämpa.
Amygdala har också en roll i vår sociala interaktion och är involverad i att bearbeta emotionell information som rör andra människor, inklusive att uppfatta hot och belöningar i sociala situationer. Forskning har visat att amygdala är aktiv när vi tittar på ansiktsuttryck som signalerar rädsla eller hot. Den är också aktiv när vi upplever positiva känslor som tillgivenhet och glädje.
En studie publicerad 2021 i tidskriften “Pain Medicine” undersökte aktiviteten i amygdala hos personer med hEDS som upplevde smärta. Studien fann att personer med hEDS och smärta hade en ökad aktivitet i amygdala jämfört med personer utan smärta och en kontrollgrupp. En aktiv amygdala kan också hjälpa till att upptäcka och tolka sociala signaler från andra människor, vilket är viktigt för social interaktion och för att anpassa beteendet efter omgivningen.

Genomsläpplig tarmhinna
En ökad genomsläpplighet kan också påverka mag-tarmkanalen, då tunntarmens slemhinna blir tunnare och mer genomsläpplig. Detta kan leda till att skadliga ämnen från tarmen läcker ut i blodet, vilket kan orsaka inflammation och symtom som magont, diarré och trötthet.
Detta ökar också risken för födoämnesallergier och reaktioner på mat. Om man är mer eller mindre född med det man kallar för en läckande tarm. Så om du har en överrörlighet så kan det vara en bra idé att undersöka om du har någon allergi eller överkänslighet. Då detta kan förvärra din överrörlighet. Ganska ofta möter vi på kliniken kvinnor och ibland även män med en födoämneskänslighet och histaminintolerans. Histaminintolerans och mastcellsakiveringssyndrom är vanligare i denna grupp. Därför har vi även en kurs för detta.
Inflammation och värk
Som jag nämnt tidigare så är det vanligt även fast långt ifrån alla har värk i denna grupp av människor. Det finns studier som har undersökt nivåerna av inflammationssubstanser (mediatorer) hos personer med överrörlighetssyndrom och har funnit högre nivåer av vissa cytokiner och kemokiner i deras kroppar jämfört med kontrollgrupp.
Inflammatoriska mediatorer är ämnen som kroppen producerar som en del av det inflammatoriska svaret på skada eller infektion. Dessa ämnen kan locka till sig immunceller till det skadade området, öka kärlpermeabilitet, och bidra till smärta och svullnad. Inflammatoriska mediatorer är normalt till för att hjälpa till med läkning och bekämpning av infektioner, men när det finns för mycket av dem kan det leda till inflammation och skada på kroppens egna vävnader. Personer med överrörlighet kan ha en högre nivå av inflammatoriska mediatorer i sin kropp, vilket kan bidra till deras symptom och sjukdomar.

Flexibel, kreativ och sensibel
Att vara tunnhudad och överrörlig kan vara en gåva. Man behöver lära sig att vårda sin gåva. När man är så känslig kan man känna in andra människors känslor och reaktioner på ett djupare sätt. Som om man har förmågan att läsa blindskrift om omvärlden. Att vara känslig kan faktiskt vara en superkraft – en förmåga att uppfatta och känna saker som andra kanske missar. Det är inte bara kroppen som kan vara överrörlig, även hjärnan och själen kan ha en förmåga att tänka mer divergent och kreativt. Så ibland kan utmaningar också föra med sig gåvor. Har du egen erfarenhet?

Gabriela

Vill du läsa mer:
Dr Eric Ronges blogg : https://ericronge.se/

HEM

Bragée Kliniken


Brain structure and joint hypermobility: relevance to the expression of psychiatric symptoms
Jessica A. Eccles, MB BCh, MRCPsych, Felix D. C. Beacher, PhD, Marcus A. Gray, PhD, Catherine L. Jones, PhD, Ludovico Minati, MSc, Neil A. Harrison, PhD, MRCPsych, and Hugo D. Critchley, DPhil, MRCPsych

Association of mast-cell-related conditions with hypermobile syndromes: a review of the literature
Ashley Monaco, Diane Choi, Serife Uzun, Anne Maitland, and Bernadette Riley