Många symtom är nära sammankopplade till födoämnesintoleranser. Först vill jag bara nämna skillnaden på intolerans och allergi gällande mat. Allergi är en IgE-reaktion (Immuglobin typ E) av immunförsvaret och dessa brukar man ofta känna till att man har då de ger en mera akut reaktion. Överkänslighet eller intolerans styrs av: IgA-, IgM- och IgG- reaktioner. Vid en födoämnesintolerans uppstår en inflammation då kroppen försöker skydda dig, och de symtomen kommer inom några timmar eller ända upp till tre dagar senare.

Symtom på födoämnesintolerans

Symtomen på födoämnesintolerans kan skilja sig brett, det kan t.ex. vara allt ifrån sura uppstötningar, huvudvärk, irritabilitet, nedstämdhet, uppblåsthet, eksem, muskel och ledvärk, ångest och oro, IBS, hjärtklappning, ledsmärta, ångest, stickningar eller allmän olustkänsla och trötthet.

Vad är det då som sker i kroppen vid en födoämnesintolerans?

Jo, tarmslemhinnan (som är endast ett cellager tjockt) får en retning som leder till att den blir mer genomsläpplig. Den delvis nedbrutna maten i tarmen består bland annat av peptider från nedbrutet protein i maten. Peptider fungerar som en transmittorsubstans, och när den kommer ut i blodomloppet så kan de fästa på olika ställen i kroppen, t.ex. leder (artros), eller sköldkörtel. De fria peptiderna kan även konkurrera ut hormoner och ta deras plats.

När peptiderna fäst på ett organ där de inte hör hemma leder det till att immunförsvaret reagerar, och makrofagerna kommer dit för att förstöra peptiderna vilket drar igång en inflammation. Om peptiderna då fäst sig på t.ex. brosk eller leder så uppstår smärta. Kroppen gör inte ”fel”, den försöker bara få bort peptiderna, men det leder till att även brosk och sköldkörtel m.m. blir utsatt.

Denna process pågår så länge det läcker ut peptider från den skadade tarmslemhinnan. Det hjälper därför inte att man behandlar inflammationen lokalt eftersom den i grunden drivs av en IgA, eller IgG reaktion på grund av en födoämnesintolerans. Då är det angeläget att veta vad som triggar just din inflammation, och därför rekommenderar vi att man gör ett födoämnesintoleransprov för att veta vilket födoämne som framkallar reaktionen.

Hur kan jag behandla min födoämnesintolerans?

Vid mer eller mindre diffusa symptom kopplat till inflammation rekommenderar vi alltså att man gör en födoämnesintoleransanalys som resulterar i en lista över olika födoämnen med angiven grad av framkallad reaktion.

När man fått sitt analyssvar gör man en kostbalansering genom att man äter en eliminationskost enligt ett speciellt schema. Detta gör man för att efter en tid se om man kan rotera in en del av de födoämnen man reagerat på. På så sätt försöker man få immunförsvaret att glömma sin överreaktion. Vissa råvaror som är triggande för ditt immunförsvar kan dock behöva uteslutas helt.

Samtidigt som man gör detta är det viktigt att man hjälper tarmen att läka och att man får en bra balans på sina mineraler och vitaminer. T.ex. en obalans mellan koppar och zink eller mellan magnesium och kalcium spelar ofta stor roll för mage/tarm-hälsa. En hårmineralanalys är till stor hjälp för detta. Läs mer om Hårmineralanalysen här. Som alltid är det viktigt att titta på övrig livsstil. Vid dysbios i tarmen kan det finnas andra faktorer som spelar in; det kan vara för hög belastning och för lite återhämtning, stress, hård träning, tidigare virus eller maginfluensa, vissa läkemedel, miljögifter, parasiter, svamp, överväxt av fel bakterier m.m.

Målet med födoämnesintoleransprovet och kostbalanseringen är inte att gå tillbaka till det gamla sättet att äta och leva som gjorde dig sjuk, utan att hitta nya vägar för ett friskare liv där kropp och själ mår gott.

Läs mera om våra olika födoämnesintoleranstester här 

Födoämnesintoleranser del 1

Födoämnesintoleranser del 2

Om du vill ha hjälp med detta eller har frågor så vänd dig gärna till oss! info@turkos.se