Aktuell status
Ej anmäld
Pris
495,00 kr
Kom igång

I denna videoguide får du en Follow-Along film där vi steg för steg visar en behandling med medicinsk laser för att stimulera lymfsystemet. Du behöver bara följa med och göra lika, så har du gjort en hel behandling av ditt lymfsystem. Som stöd till filmen får du ett PDF dokument med en sammanställning över de olika behandlingspunkterna i korrekt ordning. Du kan ha det som stöd för din inlärning när du ser filmen, och sedan klarar du dig bra endast genom att ha dokumentet framme när du gör dina behandlingar.

Du ser mer detaljer om kursen och beställer på produktsidan Videoguide Laser Hembehandling Lymfa

Kurs innehåll

Expandera alla
Modul innehåll
0% slutfört 0/1 Steps