Visst är det vackert och mysigt när julgranen tas in och kläs i kulor och glitter? Det kan dock ge en inomhusmiljö som vi kanske inte tänkt på. Barrträd som granen innehåller naturligt mycket fukt och när den tas in i ett varmt rum skapas en perfekt grogrund för mögel.

Vi ser en ökning av både hudproblem och problem med luftvägar under perioden Advent till januari. Visst utsätter vi oss för mer belastningar under helgerna, med ökad stress och mer godsaker. Kanske är oxå julgranen en orsak om du har problem, speciellt om du har en naturlig gran.

En vetenskaplig studie utförd av allergispecialisten Dr. Lawrence Kurlandsky vid Upstate Medical University i New York hade som mål att förstå varför andningsproblem toppar runt julen. Studien identifierade 53 olika typer av mögel.

Vid St. Vincent’s Medical Center i Bridgeport, Connecticut, fann forskare att ett rum med en färsk julgran i två veckor hade mögelnivåer som var fem gånger högre än normalt.

En studie från 2007 som presenterades vid The American College of Allergy, Asthma & Immunology Annual Scientific Meeting i Dallas undersökte sambandet mellan mögelväxt på levande julgranar och dålig inomhusluftkvalitet.

I loppet av två veckor mätte forskare tolv gånger mängden mögelsporer i ett rum med en levande julgran. Mätningarna startade när granen togs in och dekorerades. Granen placerades 3 meter från en värmekälla, och inomhustemperaturen hölls mellan 18 och 20 grader.

Studien visade att antalet mögelsporer var 800 sporer per kvadratmeter (m3) under de första tre dagarna. Det normala spornivån är mindre än 1 000 sporer/m3. Emellertid ökade spornivån efter den fjärde dagen och nådde en topp på 5 000 sporer/m3 på den fjortonde dagen när granen togs ned.

När julgranen varit inomhus i två veckor har vi ca 5000 mögelsporer per kubikmeter luft hemma. Detta går att likställa med att ha ett mögelangripet hus.

Här är några exempel på symtom som kan vara förknippade med mögel- eller mykotoxinföroreningar i hemmet:

 • Andningssvårigheter eller försämrad lungfunktion
 • Allergiska reaktioner såsom nysningar, hosta, och rinnande ögon
 • Hudirritation såsom klåda, rodnad eller utslag
 • Ihållande huvudvärk eller migrän
 • Mag- och tarmbesvär, inklusive illamående och kräkningar
 • Trötthet och brist på energi
 • Koncentrationssvårigheter och minnesproblem
 • Försämrad sömnkvalitet, inklusive sömnstörningar och mardrömmar

Dessa tillskott kan hjälpa dig att få må bättre!

Är du drabbad av mögel/mycotoxiner? Det finns så mycket du kan göra för att läka. Du får lära dig massor i vår kurs Hantera och förstå ditt histamin.

Läs mer här om hur du ska få ett friskt hus : Optihus

EXTRA TIPS

 • Att välja en konstgjord gran är ett klokt alternativ om du är känslig för mögel, men det är viktigt att vara medveten om några utmaningar även med dessa granar. Om din konstgjorda gran förvaras i en vind eller källare kan den fortfarande samla på sig damm och mögelsporer med tiden. Speciellt om den står i en kartong. För att undvika detta är det bäst att förvara din konstgjorda gran i en lufttät förvaringslösning, som en plastgranpåse eller en tättslutande plastbehållare, när den inte används. Detta hjälper till att hålla din gran ren och fräsch för kommande säsonger.🌲✨
 • Du kan ha din äkta julgran utomhus.
 • Du kan ha inne din äkta julgranen i 5 dagar och sedan ta ut den.
 • Den som vi har heter Arvidsjuar Inflorian, och jag har försökt vattna den 😉 och ställde undan blommor som stod nära… 😄