GIVE är ett kosttillskott som innehåller signalsubstanserna från en komplett och hälsosam tarmflora. Köp Give kosttillskott här.

GIVE innehåller inga levande mikrober, mänskliga celler, virus eller matrester. Kapslarna är producerade under noggrann kontroll och enligt definierade förutsättningar. Kapslarna tål magsyra och löses upp i tunntarmen. GIVE kan användas vid olika typer av hälsobesvär. Signalsubstanserna i GIVE är extraherade från ReGut® som är en omfattande och frisk tarmflora med över 1000 olika bakteriestammar. ReGut® kommer ut på marknaden längre fram.

De senaste åren har det gjorts mycket forskning som visar på att en tarm i balans är helt avgörande för vår hälsa.

Tarmens bakterieflora påverkar hur vi har det, både fysisk och psykiskt.
GIVE kan bidra till att ge dig en sund tarm och därigenom ge dig en god hälsa inom många områden.
GIVE kan påverka miljön för tarmmikroberna på ett gynnsamt sätt.

Historien bakom GIVE

Under de senaste åren har en rad olika forskningsmiljöer konstaterat att livet i tarmen är avgörande för livet som helhet. Forskaren Tore Midtvedt kom fram till detta redan 1967 och han är mannen bakom GIVE. Den 15 februari 1967 publicerade Tore Midtvedt artikeln “Tarmflorans fysiologiska betydelse”. I artikeln framhåller han sin vänskap till bakterierna i en god tarmflora. Under större delen av sitt liv har han sett vad goda bakterier betyder för oss.

Tore Midtvedt är specialist i medicinsk mikrobiologi och professor emeritus vid Karolinska Institutet i Stockholm. Genom mer än 60 års forskning har han hittat allt fler tecken på att bakterierna och våra gener “pratar med varandra” och att störningar och obalanser i tarmfloran kan leda till en rad olika sjukdomar och symtom.