Modul förlopp
0% slutfört

Vi vill ju visa film. Håll till godo!

Den här filmen har vi gjort i Powerpoint och sparat i MP4 format:

 

Förresten, här kanske vi vill skriva nåt mer! Här är ett utdrag ur Turkos AB årsrapport:

Allmänt om verksamheten

Turkos AB verksamhet är att driva klinik och butik samt webbshop inom områdena hudvård och hälsa. Affärsidén är att sälja avancerade tjänster och omsorgsfullt utvalda varor integrerat genom turkosmetoden. Kundnyttan är ökat välmående i klientens livsstil. Företagets mervärden är kunskap och omtanke. Turkos vision är att vi vill sprida möjligheten till ett rikare liv genom utvecklingen av en livsstil med hållbar hälsa och hudvård för optimalt välmående.

I kliniken i Östersund ges behandlingar för hud och kropp samt funktionsmedicinska konsultationer för hälsa och livsstil med stöd av provtagningar och laboratorieanalyser grundade i vetenskap och beprövad erfarenhet. Konsultationer ges även på distans. I butik och webshop säljs ekologiska/ naturliga kosttillskott, kosmetika och vardagshygien. Därtill tillkommer informationsspridning genom utbildningar och konsultverksamhet samt produktutveckling inom kategorierna hudvård och välmående.

Marknaden finns både lokalt i Östersund/ Jämtland, samt i hela landet. Kunderna består av kvinnor och män i alla åldrar, med intresse av livsstil, hälsa och skönhet. Målgruppen är hela familjer, med fokus på kvinnan mitt i livet.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret 2019-2020

Under det gångna verksamhetsåret har pågående sjukskrivningar reducerat vår kapacitet och omsättning. Vi har därför prioriterat rehabilitering och vidareutbildning för att säkra en hållbar arbetssituation och en lönsam verksamhet framåt.

I vår verksamhetsutveckling har vi fokuserat på mer distansoberoende arbete mot en nationell marknad med avancerade hälsotjänster. Vi har utvecklat utbudet av analyser och konsultationer på distans och effektiviserat vårt arbetssätt för att ge utrymme för ökat mervärde till våra klienter. Vi har även fortsatt förbättra synlighet och konvertering i webbshopen.

När Corona-pandemin slog till i mars 2020 med direktiv om social distans drabbades även vi. Kundflödet till butiken minskade drastiskt, och vi såg även en nedgång i bokningar till våra behandlingar och rådgivningar. Med skärpta hygienrutiner och tydlig kommunikation har vi ändå kunnat hålla igång verksamheten i kliniken. Vi har även ökat takten i vår anpassning till att ge fler rådgivningar på distans, både lokalt och nationellt.

För att stärka vår lokala varuföräljning på ett smittsäkert sätt lanserade vi tjänsten Turkos Paketbox där våra kunder kan hämta sina beställda varor när som helst under dygnet. Samtidigt tog vi bort fraktavgiften för att stimulera försäljningen i vår webbshop. Vi har även anpassat vårt varusortiment efter en ökad efterfrågan på enklare billigare kosttillskott, t.ex. vitaminer. Dessa insatser har hjälpt till att hålla igång kassaflödet, men med minskad lönsamhet.

Vår bedömning är att restriktioner på grund av Corona kommer att fortsätta under en längre tid. Vi ser en tid av fortsatt ansträngd ekonomi, men trots allt en stark efterfrågan på de varor och tjänster för hälsa, hudvård och välmående som vi erbjuder.