Medicinsk Laserbehandling

Om Medicinsk Laserbehandling, Fotobiomodulation, LLLT, Laserterapi

Fotobiomodulation, i facklitteratur ofta benämnd Photobiomodulation Therapy PBMT eller Low-Level Laser Therapy LLLT, på svenska Medicinsk Laserbehandling eller Laserterapi. I en Fotobiomodulation behandling används en medicinsk laser som utstrålar ofarligt lågeffekt laserljus Klass 3B i syfte att minska smärta och inflammation, samt för att främja läkning.

Vid Fotobiomodulation behandling tillförs energi i form av ljus till valda delar av kroppen, där energin i ljuset tas upp av cellerna. Vi har beskrivit grunderna i den processen i en artikel som handlar om mitokondrierna som är cellerrnas kraftverk. Den tillförda energin ökar aktiviteten i cellerna så att läkning stimuleras och därmed kan inflammation minska. Det finns inga biverkningar av Fotobiomodulation behandling.

I medicinska ändamål används medicinsk laser i störst utsträckning vid behandling av svårläkta sår. Inom funktionsmedicin tillämpas laserterapi vid stimulerande behandling av olika organ, till exempel sköldkörtel, lever, äggstockar, samt vid inflammationsdämpande behandlingar.

Inom rehabilitering och idrottsskadebehandling är medicinsk laser ofta använd för att påskynda läkning vid skador i muskler, senor, fascia och ben samt för inflammationsdämpning och smärtlindring. Liknande ändamål är även vanligt förekommande vid behandling av djur, speciellt arbetande djur så som hästar och hundar.

I Turkos klinik används Fotobiomodulation icke-medicinskt, i hudvårdande och hälsofrämjande syfte för att lindra besvär och öka välmående.

 

Så fungerar medicinsk laserbehandling

Optical window for Laser Wavelength

 

Energin i laserljuset absorberas i vävnaden vilket ger en energitillförsel i cellerna. Jämför med hur växter får energi av solljuset. Genom att välja laserljus av olika våglängd kan vi styra var i kroppen vi vill tillföra energi, alltså behandla. Som ovanstående bild visar är det framför allt tre faktorer som är intressant vid laserterapi.

  1. Melanin är det pigment vi har i huden. Lägre/ kortare våglängd ger högre absorption av ljusenergi i melanin. Det betyder att 635nm ger optimal effekt vid behandling av huden.
  2. Hemoglobin är den röda syretransportören i blodet. Högre/ längre våglängd ger högre absorption av ljusenergi i hemoglobin. Det betyder att 904nm ger optimal effekt vid behandling av blodrika organ och vävnader under huden.
  3. Vatten finns överallt i och omkring alla kroppens celler. Vid laserterapi används våglängder inom det fönster som har låg absorption i vatten.

Värt att notera är att laserterapi ger bra resultat även när man använder en våglängd som inte är helt optimal. Den tillförda ljusenergin kommer alltid till nytta i behandlat område. Att  behandla med laserterapi har inga risker, det går inte att göra “fel” och det ger alltid ett positivt resultat.

 

Laserterapi / Medicinsk Laserbehandling hos Turkos

På Turkos använder vi Laserterapi till många olika typer av behandlingar. Vi utför Medicinsk Laserbehandling bland annat för stimulans till självläkning, inflammationsreducering, lymfflödesstimulering, cirkulationsfrämjande, sårläkning och smärtlindring.

Ofta är korta behandlingar, cirka 2 till 20 minuter, som utförs en eller två gånger per dag en vanlig behandlingsdos. Det varierar givetvis mellan olika personer och behandlingar beroende på hur mottaglig man är och vad som behandlas.

Hyra eller köpa medicinsk laser för egenvård i hemmet

Vi erbjuder också laserutrustning för hyra till egenvård i hemmet för att klienten ska få regelbunden behandling för optimalt resultat. Till dessa hembehandlingar kan vi ta fram ett personligt behandlingsschema för bästa resultat och trygghet för klienten.

Det går även att köpa egen laserbehandlingsutrustning hos oss för den som behöver regelbunden och långvarig användning. Vi använder laserutrustning från det svenska företaget Irradia som står för kvalitet och vetenskaplig evidens.

Kurs behandling med medicinsk laserbehandling

Vi ger kurser i Egenvård med Laserterapi för den som är intresserad av att lära sig mer för egen del. Våra kurser ges på distans. Kurserna är utformade för att passa både terapeuter som kompetensutveckling för att börja ge behandlingar med medicinsk laser, och privatpersoner som hyr eller köper utrustning för att utföra hembehandlingar som egenvård.

 

Hudvårdande Laserbehandling

Laserbehandling kan ges för huden i ansiktet och på resten av kroppen. Målet kan vara att att lindra inflammation vid Rosacea och Perioral Dermatit, eller att minska akne, att reducera ärr, samt för att stimulera huden för en ökad cirkularion och förbättrad spänst. Optimal våglängd 635 nm.

Sårläkande Laserbehandling

Vid behandling av sår ges laserljuset endast på sårkanten och huden intill såret, aldrig direkt belysning av sårytan. Troligen är det så att laserljuset atör de goda bakterier som bidrar till en frisk läkning. ett sår läker genom att huden växer tillbaka in över sårytan från den omgivande friska huden. På samma sätt som en skada i barken på ett träd läker genom vällning, då ny bark växer in och täcker skadan. det är den friska huden kring såret som vi vill stimulera till att snabbt växa in och täcka såret. Optimal våglängd 635 nm eventuellt kompletterande med 808 nm eller 904 nm kring området.

Hälsofrämjande Laserbehandling

Behandling kan ges på enskilda organ eller områden, eller systemiskt på större delar av kroppen. Optimal våglängd varierar med behandlingens syfte och beroende på vilken del av kroppen som behandlas.

  • Vid rehabiliterande anatomisk behandling används laserterapi till att minska inflammation och lindra smärta och värk efter akut eller långvarig skada av muskler, senor, faschia och leder. Ofta en kombination av olika våglängder, till exempel 808 nm och 904 nm.

 

  • Vid funktionsmedicinsk tillämpning används laserterapi för att ge stimulation specifikt till valda organ, eller systemiskt för att stärka immunförsvar och energi, eller liknande moxabehandling av akupunktur- eller zonterapipunkter. Ofta 635 nm.

 

Lymfflödestimulerande Laserbehandling

Behandling ges på lymfsystemet i hela kroppen. Målet är att stimulera lymfflödet för att därigenom reducera ödem, svullnad och stagnerad cirkulation. Effekten är en minskad svullnad och ett förbättrat lymfflöde som bland annat ger stärkt immunförsvar. Ofta 808 nm, men optimalt är en kombination med olika våglängd.

 

Utvalda produkter

Sitemap