Hormoner

Hormoner

Vad är hormoner, hur fungerar hormonsystemet, och kanske framför allt; vad kan jag göra för att balansera hormonerna på ett naturligt sätt?

Hormonsystemet är hela kroppens styrsystem och hormoner är inblandade i alla funktioner och stadier i vår kropp, allt från tillväxt och fortplantning till matsmältning, ämnesomsättning, sömn, stressrespons, immunförsvar mm och till och med hår och hud. Det är därför inte konstigt att vårt välmående och vår hälsa är så beroende av att hormonsystemet fungerar som det ska och att alla våra hormoner är i balans.

Hormonsystemet

Hormonerna samverkar och påverkar varandra i ett intrikat och komplicerat system, och det är därför man ofta använder begreppet hormonsystem. Hormonerna produceras i olika körtlar och sprids via blodet där det tas upp av receptorer som är en slags mottagare som svarar mot ett visst hormon. Hormonnivåerna är ytterst låga, och ofta är det fördelningen mellan två olika hormon som styr organens respons. För att undvika överproduktion och obalans i hormonsystemet sker regleringen genom att ett visst hormon kan stimuleras eller hämmas av ett annat hormon, och den egna hormonregleringen sker genom så kallad negativ återkoppling som innebär att förekomsten av ett hormon i blodet minskar produktionen av just det hormonet.

Tack vare denna reglerande samverkan mellan de olika hormonkörtlarna kan hormonerna variera ganska mycket men ändå vara i balans. Variationen sker på flera sätt; den varierar cykliskt (t.ex. med menstruationscykeln), med ålder, med dygnsrytmen (ljus/ mörker), med stresspåslag, beroende på födointag mm.

Obalans i hormonsystemet

Tyvärr kan dock hormonregleringen hamna i ett läge då systemet inte längre kan återta en naturlig balans. Dels kan det bero på störd funktion i någon av de hormonproducerande körtlarna, men det kan även bero på yttre påverkan. Hormonsystemets funktion med receptorer som reagerar på låga hormonnivåer, tillsammans med regleringen genom negativ återkoppling, gör att hormonstörande ämnen kan störa ut hormonregleringen och orsaka obalans.

Vi ser ofta obalans i hormonsystemet i samband med en längre tids snedbelastning av hormonsystemet. Det kan handla om en längre tids stress, långvarig sömnbrist, infektioner mm eller näringsbrist till följd av ensidig kost eller bristfälligt näringsupptag.

Att balansera hormonsystemet

Hormonerna produceras som sagt i olika körtlar som finns runt om i kroppen. Men vad görs hormonerna av? Ja, som allt annat i vår kropp så kommer byggstenarna från maten vi äter. Vi behöver därför vissa mineraler och vitaminer för att över huvud taget kunna producera hormoner.

Det här var en förenklad bild av det komplicerade hormonsystemet, för att illustrera hur vi med turkosmetoden arbetar för att hjälpa till att återskapa balansen (homeostasen) bland hormonerna. Det första vi måste konstatera är om det föreligger något medicinskt problem, och i så fall är det så klart något som ska tas om hand av sjukvården.

Mäta hormonstatusen

Om det i stället är frågan om en yttre störning som vi kan gå vidare med så vill vi börja med att ta reda på hur hormonstatusen faktiskt ser ut. Det kan vi göra med hjälp av hormonprov, bland annat ett så kallat DUTCH test (Dry Urine Test for Comprehensive Hormones). Men vi får faktiskt en hel del vägledande information av en Hårmineralanalys och genom en omfattande anamnes där en berättelse om upplevd livssituation med mat- och livsvanor ger viktiga ledtrådar. En fördel med att mäta mineralstatus i stället för hormonstatus är att det ger fler ledtrådar till vad som kan åtgärdas.

När vi har en klar bild över hormonstatusen kan vi göra en handlingsplan som syftar till att återupprätta hormonbalansen och höja välmåendet. Handlingsplanen kan innehålla en serie behandlingar, råd och tips för motion och vila inklusive stresshantering, samt kostvanor. Rekommenderade kosttillskott kan bestå av vitaminer och mineraler, samt olika fytohormoner och adaptogena örter.

Utvalda artiklar

Utvalda produkter

Sitemap