Födoämnesintolerans ImuPro prov med Konsultation

1 990 kr5 490 kr

Vem har nytta av att göra ett Födoämnesintolerans ImuPro prov med konsultation?

Ett födoämnesintolerans ImuPro prov ger svar på om det är något i din kost som skapar en inflammation i din kropp och framkallar diffusa men besvärande symptom som t.ex. olika typer av mag/tarm-besvär, ledvärk, huvudvärk, trötthet, viktökning, hudbesvär och psykiska störningar. Om du har fått hjälp att utesluta att du har en allergi, men ändå känner att ditt mående påverkas av vad du äter och dricker, kan ett födoämnesintolerans prov ImuPro vara till stor hjälp och ge dig de svar du behöver för att förbättra ditt välmående.

Födoämnesintolerans ImuPro finns att boka i tre varianter.

 

Läs mer