Födoämnesintolerans

En ”tyst” inflammation som uppstår av födoämnesintolerans kan ge symtom som kan variera, men vanligast är olika typer av mag/tarm-besvär, ledvärk, huvudvärk, trötthet, viktökning, hudbesvär och psykiska störningar. Många av dessa besvär kan då vara orsakade av en låggradig pågående inflammatorisk process i kroppen, vilket är utlösta av specifika IgA och/eller IgG antikroppar. Reaktionen är oftast dosberoende, alltså – en liten mängd ger ofta svaga symtom och ett stort antal födoämnen kan vara involverade vilket gör att det kan vara svårt att upptäcka och identifiera dessa på egen hand.

Vad är det då som händer i kroppen vid födoämnesintolerans? Jo när man äter något som man är överkänslig mot så sker en fördröjd reaktion som förmedlas av antikropparna, den är ej livshotande men skapar en låggradig kronisk inflammation i kroppen. Eftersom immunkomplexen kan transporteras via blodsystemet till olika delar i kroppen kan inflammationen även påverka andra organ och vävnader, alltså inte bara tarmen. Mag/tarm-problem t.ex. diarréer, förstoppning, uppsvälldhet – hudbesvär t.ex. psoriasis, eksem, acne – huvudvärk & migrän, högt blodtryck, viktuppgång, psykisk ohälsa – t.ex. depression, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter & PMS, för att nämna några.

Fördröjd allergi typ III

Födoämnesintolerans – även kallad fördröjd allergi typ III (kallas ibland även dold eller fördröjd allergi) kännetecknas bland annat av att symtomen kommer allt från 2 till 72 timmar efter intag av det födoämne som triggas och utlöses av specifika antikroppar IgA och/eller IgG. Vår finkänsliga tarmslemhinna kan lätt skadas av dagens allt mer stressade livsstilsmönster, vilket gör att proteiner från olika födoämnen vi äter kan passera via tarmslemhinnan och till blodet istället för att tas upp i cellerna i tarmen (som bör ske normalt). Då uppfattar immunförsvaret proteinerna som främmande och antikroppar bildas mot varje enskilt protein. Antikropparna bildar immunkomplex tillsammans med proteinet och med hjälp av en inflammation försöker immunförsvaret att oskadliggöra dessa. En ökad nivå av IgA/IgG antikroppar kan trigga en kronisk inflammatorisk process och en störning av ämnesomsättningen skapas. Detta ger en ansamling av vätska eftersom kroppen tror att den måste reparera sig på något sätt, man ökar därmed i vikt när detta sker.

Vid högre nivåer än normalt av IgG antikroppar i blodet produceras större mängder av något som kallas för TNF-alfa vilket är en signalsubstans. TNF-alfa binder till receptorer som egentligen är avsedda för insulin vilket gör att kroppens förmåga att transportera glukos in till cellerna minskar eller drastiskt avtar, energin når alltså inte fram till cellerna. Inflammationen leder även till att erytrocyterna (de röda blodkropparna) klumpar ihop sig och deras totala yta minskar. Detta leder i sin tur till att att socker omvandlas till fett, man får en minskning av energinivån och syreupptagningsnivån minskar. Genom att utesluta de födoämnen ut kosten som immunsystemet reagerat mot kan man minska inflammationen, avlasta kroppen och symtomen kan avta.

Så hur gör man för att ta reda på vad man reagerar mot?

Analyser från Biotek och ImuPro är analysmetoder som mäter mängden av specifika IgG antikroppar mot födoämnen i blodet (Biotek mäter även IgA). Man kan alltså identifiera vilket födoämne det är som immunförsvaret reagerat mot och hitta orsaken till varför symtomen uppstått. Detta görs genom kapillärt stick (i fingret), (vissa prover kräver ett venöst blodprov i armvecket) blodprovet skickas därefter till laboratorie.  Observera att IgA/IgG analys skall EJ förväxlas med allergi typ I som ger omedelbara och ibland livshotande symtom (där är det IgE antikroppar i första hand som reagerar).

 

Vi på Turkos vill att du ska känna dig trygg med ditt resultat och dina nya mål som inkluderar din kost, hälsa och välmående. När du gör din födoämnesintoleransanalys hos oss ingår det ett genomgång tillsammans med din terapeut där vi går igenom ditt personliga provsvar samt gör en skräddarsydd handlingsplan för just dig. Välkommen att höra av dig via mail till helene@turkos.se eller ring till oss 063-122313 för mera information, varmt välkommen.

Läs mera om våra olika födoämnesintoleranstester här 

Födoämnesintoleranser del 1

Födoämnesintoleranser del 3