Klassisk Homeopatisk Rådgivning är tjänsten för dig som vill få hjälp med att uppnå högre välmående och hälsa. Med hjälp av ett homeopatiskt medel kan obalanser återställas genom att ditt immunförsvar mobiliseras. På så sätt kan vi hjälpa kroppen att bli mera motståndskraftig både på ett mentalt och på ett fysiskt plan.

Homeopati kan hjälpa dig med bland annat eksem och andra hudbesvär, värk, rädslor, ångest, sorger, låg energi, sömnstörningar, förstoppning, inflammationer, PMS, håravfall, psykiska problem och mycket mera. Med rätt medel kan ditt immunförsvar triggas igång och en läkning starta. Det leder till att grundorsaken till obalansen kan läka ut. Inom klassisk homeopati ges enbart ett medel åt gången och det ger inga biverkningar. Medlen är ofta utvunna från naturen och är miljövänliga. Ytterligare läsning hos Svenska Homeopaters Riksförbund

Som alltid vill vi på Turkos se till hela dig, och även Klassisk Homeopati har en helhetsbild om din symtombild och historia. Vi tar alltid hänsyn till orsaker som kan ha triggat igång en obalans hos just dig. Det kan exempelvis handla om händelser som inträffat tidigare i livet, trauman, sorger, besvikelser eller annat. Vid en homeopatisk rådgivning får du berätta om din sjukdomshistoria, dina aktuella symtom och andra saker som rör din livsstil och livssituation.

Tiden för läkning är individuell och olika symtom tar olika lång tid att läka ut. Nyuppkomna besvär kan ibland läkas ut på några timmar medan djupare mera kroniska besvär kan ta månader. Man brukar säga att Homeopati är mild och samtidigt effektiv.

Ett första samtal tar ca 60 minuter och följs vanligtvis upp efter 4-6 veckor för utvärdering. Vid akuta fall följer man upp snabbare, ibland redan efter ett dygn eller efter några timmar.

Klassisk Homeopati kan med fördel kombineras med andra verktyg inom Funktionsmedicin. Vi ser att en multimodal modell där man jobbar med olika verktyg och områden samtidigt ofta ger en bred och mer hållbar läkning.

Det går bra att genomföra Rådgivningen antingen på kliniken eller distans via telefon, det som passar dig bäst. Lär mer om vår tjänst Rådgivning Klassisk Homeopati

Välkommen att kontakta oss för att boka din tid genom att fylla i ett kort formulär, det tar bara ett par minuter.