Nu är det bröstens månad igen! Kanske ägnar vi dem en lite extra omsorg då, och en ny vana är ju också underbart!

Det finns många forskare som erkänner kraften i eteriska oljor som ett utmärkt komplement som är helt kompatibla med kemoterapi och strålbehandling, eller för andra konventionella behandlingar som kan tillämpas vid cancer. Detta beror på den utmärkta antioxidant, regenerativ och immunologiska egenskaper som flera eteriska oljor har på cellnivå.
Slutsatser av dessa studier (se nedan) visar att eteriska oljor, förutom att fungera som komplement till de ovan nämnda behandlingarna också kan agera preventivt. Även fotobiomodulation/medicinsk laser/LLLT kan vara väldigt välgörande för brösten.

Skulle vilja rekommendera en daglig massage av brösten 🙂
Se länken där visas en lymfatisk massage av brösten. Använd gärna en skön olja också.

En lätt instruktionsvideo:
http://www.breasthealthproject.com/lymphatic-breast-massage.html

http://www.vardguiden.se/Sjukdomar-och-rad/Omraden/Sjukdomar-och-besvar/Brostcancer/

Några referenser:
The Suppression of Tumor Necrosis Factor-alpha-induced Neutrophil
Adherence Responses by Essential Oils. Abe S., Maruyama N., Hayama K., Ishibashi H.,
Inoue S., Oshima H., Yuamaguchi H.; Teikyo University Institute of Medical Mycology, 350
Otsuka, Hachioji, Tokyo 192-0.95 (Japan)
The Effectiveness of Aromatherapy Massage in the Management of Anxiety
and Depression in patients with Cancer: a Multicenter Randomized Controlled Trial.
Wilkinson SM, Love SB, Westcombe AM, Gambles MA, Burgess CC, Cargill A, Young T,
Mather EJ, Ramirez AJ. J Clin Oncol. 2007 Feb 10; 25(5):532-9
News on Cancer from the John Hopkins Hospital (U.S.A.)
http://www.hopkinsmedicine.org
The Role of Aromatherapy Massage in Reducing Anxiety in Patients with
Malignant Brain Tumors. Hadfield N. Radiotherapy Department, Wester General Hospital,
Edinburgh, UK. Int J Palliat Nurs. 2001 Jun; 7(6):279-85