kost

Födoämnesintolerans del 2

födoämnesintolerans

Födoämnesintolerans och IgG antikropps reaktion

En ”tyst” inflammation som uppstår av födoämnesintolerans kan ge symtom som kan variera, men vanligast är olika typer av mag/tarm-besvär, ledvärk, huvudvärk, trötthet, viktökning, hudbesvär och psykiska störningar. Många av dessa besvär kan då vara orsakade av en låggradig pågående inflammatorisk process i kroppen, vilket är utlösta av specifika IgG antikroppar. Reaktionen är oftast dosberoende, alltså – en liten mängd ger ofta svaga symtom och ett stort antal födoämnen kan vara involverade vilket gör att det kan vara svårt att upptäcka och identifiera dessa på egen hand.

Vad är det då som händer i kroppen vid födoämnesintolerans? Jo när man äter något som man är överkänslig mot så sker en fördröjd reaktion som förmedlas av IgG antikropparna, den är ej livshotande men skapar en låggradig kronisk inflammation i kroppen. Eftersom immunkomplexen kan transporteras via blodsystemet till olika delar i kroppen kan inflammationen även påverka andra organ och vävnader, alltså inte bara tarmen. Mag/tarm-problem t.ex. diarréer, förstoppning, uppsvälldhet – hudbesvär t.ex. psoriasis, eksem, acne – huvudvärk & migrän, högt blodtryck, viktuppgång, psykisk ohälsa – t.ex. depression, humörsvängningar, koncentrationssvårigheter & PMS, för att nämna några.

Fördröjd allergi typ III

Födoämnesintolerans – även kallad fördröjd allergi typ III (kallas ibland även dold eller fördröjd allergi) kännetecknas bland annat av att symtomen kommer allt från 2 till 72 timmar efter intag av det födoämne som triggas och utlöses av specifika antikroppar IgG. Vår finkänsliga tarmslemhinna kan lätt skadas av dagens allt mer stressade livsstilsmönster, vilket gör att proteiner från olika födoämnen vi äter kan passera via tarmslemhinnan och till blodet istället för att tas upp i cellerna i tarmen (som bör ske normalt). Då uppfattar immunförsvaret proteinerna som främmande och IgG antikroppar bildas mot varje enskilt protein. IgG antikropparna bildar immunkomplex tillsammans med proteinet och med hjälp av en inflammation försöker immunförsvaret att oskadliggöra dessa. En ökad nivå av IgG antikroppar kan trigga en kronisk inflammatorisk process och en störning av ämnesomsättningen skapas. Detta ger en ansamling av vätska eftersom kroppen tror att den måste reparera sig på något sätt, man ökar därmed i vikt när detta sker.

Vid högre nivåer av normalt av IgG antikroppar i blodet produceras större mängder av något som kallas för TNF-alfa vilket är en signalsubstans. TNF-alfa binder till receptorer som egentligen är avsedda för insulin vilket gör att kroppens förmåga att transportera glukos in till cellerna minskar eller drastiskt avtar, energin når alltså inte fram till cellerna. Inflammationen leder även till att erytrocyterna (de röda blodkropparna) klumpar ihop sig och deras totala yta minskar. Detta leder i sin tur till att att socker omvandlas till fett, man får en minskning av energinivån och syreupptagningsnivån minskar. Genom att utesluta de födoämnen ut kosten som immunsystemet reagerat mot kan man minska inflammationen, avlasta kroppen och symtomen kan avta.

Så hur gör man för att ta reda på vad man reagerar mot?

Analysmetoden ImuPro är en analysmetod som mäter mängden av specifika IgG antikroppar mot födoämnen i blodet. Man kan alltså identifiera vilket födoämne det är som immunförsvaret reagerat mot och hitta orsaken till varför symtomen uppstått. Detta görs genom ett blodprov – venöst (i armvecket) eller kapillärt (i fingret), blodprovet skickas därefter till laboratorie i Tyskland. Det finns tre olika storlekar på analysen som testar allt från 44-270 olika födoämnen och tillsatser. I det större testen medföljer anpassad receptbok och rotationsschema för resterande födoämnen som ej gett utslag. ImuPro är en omfattande analysmetod och är lämplig för dig som har symtom som beskrivs ovan, men också för dig som vill maximera din prestationsförmåga och avlasta kroppen från födoämnen som eventuellt triggar immunsystemet. Observera att IgG analys skall EJ förväxlas med allergi typ I som ger omedelbara och ibland livshotande symtom (där är det IgE antikroppar i första hand som reagerar).

 

Vi på Turkos vill att du ska känna dig trygg med ditt resultat och dina nya mål som inkluderar din kost, hälsa och välmående. När du gör ditt ImuPro test hos oss ingår det ett genomgång tillsammans med din terapeut där vi går igenom ditt personliga provsvar samt gör en skräddarsydd handlingsplan för just dig. Välkommen att höra av dig via mail till helene@turkos.se eller ring till oss 063-122313 för mera information, varmt välkommen.

 

Födoämnesintolerans del 1

födoämnesintolerans

Har du någon gång funderat över om maten du äter påverkar din hälsa negativt? Svaret är antagligen Ja – du kanske rent av har en födoämnesintolerans – Men hur gör man för att hjälpa kroppen att hitta så optimala födoämnen som möjligt? Födoämnen som inte driver inflammation och ohälsa. Inflammation som kan trigga symtom som t.ex. magbesvär, psykisk ohälsa, diffus trötthet, huvudvärk, hudbesvär, viktökning, humörsvängningar med flera. Det finns flera metoder, en metod är en elimineringsdiet där man utesluter vissa födoämnen under en längre tid, detta är dock något som kräver både uthållighet och tålamod. Ett annat sätt är att mäta detta genom en analysmetod som kallas för ImuPro.

Födoämnesintolerans – ImuPro

ImuPro är ett födoämnesintolerans test som mäter IgG antikroppar i blodet. Dessa antikroppar frisätts då man äter någonting som man är överkänslig mot, då din kropp tror att den skyddar dig mot något den uppfattar som en fiende/inkräktare. Symtomen är oftast dosberoende och dessa födoämnen kan vara svåra att identifiera på egen hand då symtomen kan komma allt mellan 2-72 timmar efter intag. Om ett stort antal ämnen är involverade gör detta processen ännu svårare.

Kroppen behöver bra byggstenar för att kunna arbeta så optimalt som möjligt och det kan vara stor skillnad på vad som är rätt för dig och en annan individ. Med ett ImuPro test får du svar på vilka födoämnen som din kropp reagerar på. När man sen identifierat vilka födoämnen som immunförsvaret reagerat mot och utesluter dessa ur sin kost så kan inflammationen minska och kroppen kan koncentrera sig på att börja läka, symtomen kan då minska och avta.

ImuPro finns i tre olika storlekar och testar mellan 44-270 födoämnen och tillsatser. Vi hjälper dig givetvis med att besluta vilket test som passar just dig bäst. Hos oss på Turkos ingår alltid en konsultation efter mottagit testresultat där du och din terapeut går igenom ditt provsvar samt lägger upp en individanpassad handlingsplan. Välkommen att höra av dig till oss på 063-122313 eller via mail till helene@turkos.se

Vill du veta mera så kan du läsa här:

Födoämnesintolerans del 2

Födoämnesintolerans ImuPro prov med Konsultation

Analyser

Paleolina på Turkos!

Nu har höstterminen börjat på Turkos 🙂 Vi kommer att ha lite extra aktiviteter under hösten. Först ut den 25 september kl 18.15 så kommer Paleolina. Hon kommer att prata om paleokost, stenålderskost. Hur det kan påverka hälsan och ger tips. 150 kr

Anmälan på eller 063-122313.